22 Mayıs 2024
Türbeler

GERMİYAN OĞLU SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ – KULA – MANİSA

Germiyanoğlulları’nın 3. hükümdarı. Mevlana’nın torunu Mutahhara Hatun ile evliydi. Kızı Devlet Hâtun’u Yıldırım Bayezid ile evlendirdi ve topraklarını Osmanlı’ya çeyiz vererek kendisi Kula’ya çekildi ve Kula’yı başkent yaptı.

Süleyman Şah, 1363 yılında Germiyanoğulları beyliğinin başına geçti. Karamanoğlu Alaeddin Bey’in saldırısına uğrayan Hamidoğlu Hüsameddin İlyas Bey’e yardım etti. Karamanoğullarının saldırılarından korunmak için kızını Osmanlı hükümdarı Sultan Murad Hüdavendigar’ın oğlu, Şehzade Bayezid’e (Yıldırım Bayezid) verdi. Kızının çeyizi olarak Kütahya, Tavşanlı, Simav, Eğrigöz (Emet) bölgelerini Osmanlılara terk etti ve kendisi Kula’ya çekildi (1378).

Süleyman Şah’ın büyük şöhreti, eğitim ve kültüre sahip çıktığı, beyliği süresince bilim adamlarını koruduğu ve adına eserler yazıldığı içindir. Adına Kabusnâme ve Şeyhoğlu Mustafa’nın Merzebannâme’si yazılmıştır.. Ahmedi, İskendername adlı eserini onun adına yazdı. Kula’daki Gürhane adlı medrese Süleyman Şah tarafından yaptırıldı. 1388 yılında Kula’da öldü. Türbesi Manisa’nın Kula ilçesindedir.

KAYNAK: KULA BELEDİYESİ