20 Temmuz 2024
Türbeler

EMİR İSHAK PAŞA TÜRBESİ – KONYA

Türbe, Şerafettin Camiinin kuzeyinde, eskiden mezarlık olan Şems Parkı’nın içinde yer alır. Tarihçi İ. Hakkı Konyalı, Osmanlı’nın Konya’daki ilk eserlerinden olan bu türbenin 1505 M. Tarihli vakfiyesine dayanarak Emir İshak için yapıldığını tespit ettiğini, içinde bulunan kitabeli mezar taşının vaktiyle yok edilerek ambar haline getirildiğini yazmaktadır. Buna ilaveten, Şems Camii avlusunda bulunan ve İshak Bey’in karısı olduğu tahmin edilen Hatice Hatun türbesinin 1944 yılında yıktırıldığının da kaydını düşmektedir. Emir İshak Bey hakkında ulaşılabilir kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Türbe kapısı üstünde Emir İshak Bey yerine İshak Paşa yazılmış olması da bir araştırma konusu olarak karşımızda durmaktadır.

KAYNAK: WOW TURKEY