20 Mayıs 2024
Türbeler

AYRAN DEDE TÜRBESİ – AYRANCI – KARAMAN

Ayrancı köyü Konya Ereğli’ye 25 km. uzaklıkta olan bir yerdir.

Bir yerleşim yeri olarak Ayrancıya Ayrancı ismini nereden aldı sorusu sorulduğunda şu rivayet anlatılır. Yavuz Sultan Selim Han Çaldıran Seferine giderken ordusuyla buradan geçer. Geçerken bu günkü Kuru Dere üzerinde kurlu olan Ayran Dede Köprüsünün olduğu yere gelirler. Köprüden geçeceklerinde Hilmi Dede ismindeki zat vezirlerden birisine ordunun içerisinde çaşıt (casus) olduğu söyler. Köprüden geçmemelerini söyler. Bunun üzerine vezir huzura çıkar. Devletlü Padişahım Hilmi Dede köprüden geçirmez ne yapalım der. Padişah der ki; “Geçme namert köprüsünden seller alırsa alsın beni der.” ve atını dizginleyerek dereyi geçer. Fakat geçiş esnasında bir kaç askerin boğulup öldüğünü görür. Daha sonra anlaşılır ki bu ölen askerler ordudaki casuslardır. Bu arada ordunun yorgun ve susuz olduğu gözlenir. Hilmi Dedeye içilebilecek su olup olmadığı sorulur.O da bu günkü Karaman yolu üzerindeki soku taşına bir tas ayran yayarak ordunun bundan içmesini ister. Vezir sinirlenerek bir taş ayran kime yetecek dede der. Hilmi Dede besmele çekerek ayranı çamçaka (bardak) doldurur. Koca ordu içer ama yine de ayran bitmez. Padişah oraya gelerek Hilmi Dede bundan böyle senin adın Ayran Dede der. Ayran Dede de padişaha bir altın ibrik hediye eder ve üzerinde söyle yazar. “Bu günün aşını yarına bırakırsan aş olur bu günün işini yarına bırakırsan iş olur” der. Fazla zaman kaybetmeden yolunuza gidin varın der. Gazanız mübarek ola oğul der.

Kaynak : Ayrancı Yıllığı