17 Nisan 2024
Türbeler

ARSLANBEY TÜRBESİ – TAVŞANLI / KÜTAHYA


Türbe,15.yüzyıl eseridir.6,5 metrelik bir daire-kümbet şeklindedir. Pencereleri mazgal gibidir. Türbe binası kaba yontma taş ve bazı yerde 1,bazı yerde 2 ve 4 sıra tuğla hatıllıdır. Kapı üstünde celi sülüs ile ; “Ya Hazreti Mehmed Arslan Bey bin Becer Bey. Aşere muharrem sene 836”yazılı bir kitabesi bulunmaktaydı. Günümüzde bu kitabe kayıptır. Buradan Arslan Bey’in Becer Bey’in oğlu olduğu, 10 Muharrem 836(6 Eylül 1432) de vefat ettiği anlaşılmaktadır.

Ümeradan olan Arslan Bey, Becer (veya Bicar)Bey’in oğludur. Vakfiye ve belgelerde “Sabıkan(eskiden) Eğrigöz sübaşısı” olarak geçmektedir. Arslan Bey Tavşanlı ve çevresinin sübaşılığını yani mülki amirliğini yapmıştır. Arslan Bey ve ailesinin Tavşanlı havalisine gelişi Tavşanlı’nın kurulmasından çok sonralarıdır. Tavşanlı’nın ilk camisi olan Kavaklı’nın yapım kitabesinde Hicri 511 yazılıdır. Bu tarih miladi 1118 yılına tekabül eder. Halk arasında “Tavşanlı’nın kurucusu Arslan Bey’dir” şeklinde söylenenler ise bu nedenle doğru değildir.1432 yılında da Tavşanlı’da vefat etmiştir. Türbesi Tavşanlı Ulu caminin doğu tarafındaki bahçesindedir.

Ekrem Hakkı Ayverdi, Arslan Bey türbesinden bahsederken ;”Türbe ise zamanından kalmış olup 6,5 m.lik bir daire içine giren bir müsemmendir. Kapısından ancak sürünerek girilebilir. Pencereler mazgal gibidir. Sonradan, daha aşağıda biraz daha büyükçesinin açılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bina gayrı mütecanis kaba yontma taş ve bazı yerde 1, bazı yerde 2 ve 4 sıra tuğla hatıllı olarak kötü bir işçilikle yapılmıştır. Sandukanın başında Mevlevi sikkesi ve kubbe özengisinde ve duvarlarında Hazreti Mevlana’dan beyitler yazılmıştır. Kapı üstünde celi sülüsle ve boya ile ; “Ya Hazreti Mehmed Arslan Bey bin Becer Bey. Aşere muharrem sene 836”yazılıdır.Buradan Arslan Bey’in Becer Bey’in oğlu olup 10 Muharrem 836(6 Eylül 1432) de vefat ettiği anlaşılmaktadır.

Günümüzde Arslan Bey’in türbe kapısının üzerindeki kitabesi kayıptır. Türbenin içi ise tamamen kireç sıva ile sıvandığından söz konusu beyitler de gözükmemektedir.

Ekrem Hakkı Ayverdi Arslan Bey hakkında ayrıca şu bilgiyi verir;

“Bu zat, Tavşanlı’da medfun olup oradaki Ulu Cami’in de bânisidir. Neş’etleri(çıkışları)Tokat olan bu aile, Hamza Bey’in Garbi Anadolu’da vazife almasıyla bu taraflara yerleşmiştir.”

Kaynak: yereltarih.tr.gg

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli