20 Nisan 2024
Türbeler

AHİ YUSUF TÜRBESİ – DİVRİĞİ / SİVAS

Kemankeş Türbesinin doğusunda ona 100 m. kadar uzaklıktadır. Türbe Divriği Kemankeş Sokağında bulunmaktadır. Bir bahçe içerisinde yeralan türbenin, yalnız bir duvarı ile türbeye ait bir “Ayet” panosu ayakta kalmıştır. Dikdörtgen planlı üzeri tonoz örtülü olduğunu sandığımız türbe, yapı elemanlarından Mengücükpğulları dönemine ( X I I I . yy.) tarihlenebilir

1986 yılında Divriği ilçesinde yaptığımız inceleme çalışmalarımız sırasında Ahi Yusuf Türbesi’nin harap durumu görülmüş, Kaymakamlığa türbenin korunması hususunda uyarı yazısı yazılmıştır. O günden bugüne türbede tahrip olmadığı, konuyu incelemeye gittiğimizde gözlenmiştir. 
Ahi Yusuf Türbesi: Mengücekoğulları dönemine ait bir türbedir. Ancak türbeden günümüze kuzey ve batı duvarları kalmıştır. Mevcut duvarların yüksekliği yerden 130-150 m civarındadır. Kesme taşlardan inşa edildiği mevcut duvarlardan anlaşılmaktadır.
Batı duvarı üzerinde yer alan bitkisel motifler üzerine gırift şekilde yazılı bir de kitabe plakası görülmektedir. 
Kitabede: Selçuk sülüsü ile Kur’an-ı Kerim’den Kısas Suresi 88. Ayeti’nin sonu yazılmıştır. “Küllü Şey’in halikün illâ vechehu lehül hükmü ve ileyhi terceûn” “Ondan başka her şey yok olacaktır. Hüküm onundur, hepiniz O’na döneceksiniz.” Anlamına ayet yazılıdır.
Üst örtüsü ve iki yan duvarı tamamen yıkılmıştır. Mezar sandukası izine rastlanmamıştır. Bugünkü haliyle Mengücekoğluları Dönemi yapısı olduğu intibaını vermektedir. Türbe hakkında Milliyet Yayınları’ndan “Mengücekoğulları” adlı Necdet Sakaoğlu’nun eserinin 145–146 sayfalarında da bahsedilmektedir. 
Anadolu’da yaşayan Mengücekoğulları’nın kültür ve sanatının günümüze gelmek için direnen bu yapısının onarılarak kurtarılması gereklidir. 2863 sayılı Yasa kapsamına giren türbenin tescil edilerek, Vakıflar Genel Müdürlüğünce acilen onarılması zorunludur.

KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI