22 Mayıs 2024
Camiler

GÜLLÜBAĞ CAMİİ – DİVRİĞİ – SİVAS

Divriği’de, Güllübağ Mahallesi’nde–Güllübağ Sokak üzerinde yer almaktadır.

TARİHÇESİ:

Yapı hakkında insa tarihini ve banisinin kimliğini belirtecek her hangi bir kayıt mevcut değildir. Caminin, plan ve mimari özelliklerinden hareketle XIX. yüzyılın ikinci yarısında insa edilmis olduğu kabul edilmektedir. Güllübağ Camii’nin, mahalle sakinlerinin anlattıklarından ve Divriği Müftülüğü Cami Kütük Defteri’nin on birinci sayfasındaki bilgilerden 1945 yılında ciddi bir onarım geçirdiği anlaşılmaktadır.

PLAN VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ:

Güllübağ Camii, ahsap destekli camiler grubunda değerlendirilmektedir. Ahşap tavan, iki bağımsız destek tarafından tasınmaktadır. Harim, ahşap direklerin üzerine doğu–batı yönünde atılan kirisler ile mihraba paralel üç sahına ayrılmıştır. Tavan, dısarıdan dört yöne eğimli kırma bir çatı altına alınmıstır. Mihrap önündeki sahnın tavanın merkezindeki göbek, üç dilimli palmet, dört yapraklı çiçek ve tekrar palmetlerden olusan bir kompozisyonla süslenmistir. Göbek zeminine yesil renkte bir kumas konulmustur. Süslemenin çerçevesi, sarkıt yapan palmetlerin yan yana dizilmesi ile olusturulmus olup zemini kırmızı renkteki bir kumaşla kaplanmıştır.

Orta sahnın tavan göbeğinde üç dilimli palmet, dört yapraklı çiçek ve lale formundaki üç yapraklı çiçek motiflerinden olusan bir kompozisyon söz konusudur. Bu kompozisyonun zemininde pembe renkli bir kumaş kullanılmıstır. Tavan göbeği, sarkıt şeklindeki üç yapraklı bitkisel motifler ile çevrelenmiştir. Yapının batı yönünde, girisi güney yönde olan, bir avlu bulunmaktadır. Avlu giriş kapısının batısında, cami ile aynı dönemden olduğu anlasılan sivri kemerli bir çeşme yer almaktadır. Avluya son yıllarda tuvaletler ve lavabolar ilave edilmiştir. Asıl ibadet mekânı, güney ve kuzey cephelerdeki iki, doğu cephesindeki üç ve batı cephedeki bir pencere açıklığı ile aydınlatılmıştır. İç mekânda, kuzeyde, son yıllarda eklenmis, ahşap malzemeli kadınlar mahfili bulunmaktadır.

MİNARE:

Asıl ibadet mekânının kuzeybatı kösesinde, son cemaat yeri içerisinde ahşap minare yer alır . Moloz tas örgülü, dikdörtgen kaide üzerinde ahşap, çokgen gövde kısmı yükselir. Minare, çokgen kırma bir örtüyle kapatılmıs şerefe bölümü ile son bulmaktadır.

MİHRAP:

Kıble duvarının ortasına açılan yarım yuvarlak planlı mihrap nişi, 42cm. genisliğinde olup iki yanda birer sütunce ile sınırlandırılmıştır. Sütunce baslıklarında bes köseli yıldız motifleri görülmektedir. Sütun başlıklarının üzerinde, alçı kaplama ile gerçeklestirilmis altı köseli yıldızlar ve aralarındaki boşluklara yerlestirilmis yaprak motifleri görülmektedir. Bezemenin üst kısmı lale biçimindeki bir motifle taçlandırılmıstır.

MİNBER:

Asıl ibadet mekânının güneybatı kösesine yerlestirilen ahsap çakma tekniğindeki minberin, yakın bir dönemde ilave edildiği anlasılmakta olup sanatsal bir özelliğe sahip değildir.

SÜSLEME:

Camide mihraptaki yüzeysel olarak islenen bitkisel ve geometrik uygulamalar dısında süslemeye yer verilmemiştir.

KAYNAK: MEMLEKETİM DİVRİĞİ