20 Temmuz 2024
Özel Mekanlar

SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI – ANKARA

ASBÜ Ulus Yerleşkesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanlık binası olan tarihi bir mekânda konumlandırılmıştır. Üniversite Ulus yerleşkesi aynı zamanda Ankara’nın en eski tarihi mekânlarından biri olan altı asırlık Hacı Bayram Veli Türbesi’nin ve tarihi iki bin yıl öncesine dayanan arkeolojik Roma Hamamı ve Augustus Tapınağı’nın sit alanlarının da yanında bulunmaktadır.

ASBÜ yerleşkesinin Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Türbesi ve I. ve II. TBMM binalarından oluşan bir üçgenin merkezine konumlandırılmış olması, üniversite konumunu öne çıkaran özelliklerdendir. İçinde konumlandırıldığı tarihi doku içerisinde üniversite, modern ve son teknolojilerle donatılmış eğitim-öğretim ve araştırma ortamları oluşturmayı hedeflemektedir. ASBÜ geleneksel eğitim faaliyetlerinin yanında uzun vadede üniversite binalarında halka ve araştırmacılara hizmet verecek bir dizi müze açarak Ulus’un tarihsel zenginliğine birinci elden katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Üniversitenin rektörlük hizmet binası, Mimar Yahya Ahmet Bey tarafından 1925 yılında inşa edilmiş, 1937’ye kadar “Başvekalet” olarak hizmet vermiştir. 1950’li yıllardan sonra, Maliye Bakanlığı’na ev sahipliği yapan ana bina, 2001 yılından itibaren Gümrük Müsteşarlığı tarafından kullanılmıştır. 2013 yılı nisan ayında ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne tahsis edilen tarihi yapı, rektörlük binası olarak kullanılmaktadır.