20 Mayıs 2024
Camiler

KAVAKDİBİ (HASAN BİNALİ )CAMİ – TİRE / İZMİR

Kavakdibi semtinde yer almaktadır. Kavakdibi kavak (Çınar) ağaçların çokluğu nedeniyle oluşmuş Tire’nin ünlü semtidir. Duatepe mahallesi, Terzioğlu sokakta yer almaktadır.
Mescit Yamuk ailesinden Ali oğlu Hasan Efendi vakfındandır. 16. Yüzyılda inşa edilmiştir. Caminin haziresi mezar taşları yönünden zenginlik göstermektedir. Yamuk ailesinin Kavakdibinden başlayan, Ekinhisarı ve Canbazlı ile devam eden cami vakıfları vardır. Yamuk Ebubekir ağa, Yamuk Hacı Mustafa ağa ve Yamuk Hasan Ağa camileri ile dikkat çeken aile üyeleridir.
Yer zemininden yüksek bir platformda yer alan mescit, sanatsal özellikleri olmayan yapılardandır. Girişi kuzeyden olup ahşap örtülü son cemaat yerine sahiptir. Yaklaşık 10 x 10 m. ölçülerindeki hareminin kadınlar mahfeli de bulunmaktadır. Üst örtüsü ahşap bir çatı ile kaplıdır. 
Kaynak: A. Munis Armağan