20 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

PAPAZIN EVİ – MENEMEN / İZMİR

İzmir ili, Menemen ilçesi, Mithatpaşa caddesi No: 78 de olan iki katlı , sağda yuvarlak kubbeli bir kısmı bulunan kagir yapı 1908 yılında inşa edilmiştir.
Bir İtalyan mimar tarafından papaz evi olarak inşa edilmiştir. Evin girişi, cephenin sağında kubbeli kısmın birinci katından sağlanmıştır. Giriş kapısı yuvarlak kemerli olup, kemer ortasındaki kilit taşında, yaprak motifi, motifin altında 1908 tarihi vardır. Kemerin ,iç kısmı demir parmaklı kapının ışıklığıdır. Kemeri taşıyan dekoratif ikişer sütunce vardır. Kemerin üst köşelerinde taş kabartma çiçek, yaprak, ve rozet motifleri görünür. Kemer altı iki sıra düz faskiye ile dekore edilmiştir. Kemeri taşır görünümündeki sütuncelerin başlıkları bir sıra İon kymationu – bir sıra profil silmelidir. Birinci katta demir parmaklı bir pencere kapı yer alır. Bu katta duvar örtüsü muntazam kesme taş örtülüdür. Kapı ve pencere arasında palmet motifli taş kabartma, dekoratif konsol vardır. Üstte sırayla yukarı doğru iki faskiyeli friz, düz bir bant , dentil sırası, yarım ay oymalı bir silme ve üçgen alınlık kısmı görülür. Tepe akroteri yaprak motiflidir. Binanın sağ kısmını teşkil eden kule görünümlü unsurda kapı üzerinde köşeleri kilit taşlı, dörtgen bir süs penceresi ve onun üzerinde plastik bezemeler görülmektedir. Kubbe kasnağı yayvan yalancı kemerli, kemerleri destekleyen yivli düz başlıklı sütunceler görülür. Kemerli kısmın üzerinde dilimli bir silme ve onun üzerinde kiremit örtülü saçak ve saçağın iç konturundan başlayan kubbe yer alır. Kubbe betondan yapılmıştır.