23 Temmuz 2024
Özel Mekanlar

KURTARAN EVİ – DARENDE / MALATYA

Darende ilçesi Heyiketiği Mahallesi’nde bulunan ev iki katlı olup taş temel üzerine kerpiçten yapılmıştır. Yuvalı Sokak tarafında bir şahniş; arka sokak yönünde avlu bulunur. Avluya açılan gi-rişte odunluk, kiler, sofa ve oda; birinci katta odalar ve sofa yer alır.

Darende, Heyiketeği Mahallesi, Yuvalı Sokakta bulunan ev, iki katlı taş temel üzeri kerpiçten yapılmıştır. Yuvalı Sokak tarafında bir şahnişli, arka sokak yönünde avlulu, avluya açılan giriş ve 1. kat yer alır. Girişte odunluk, kiler, sofa ve oda; birinci katta odalar ve

sofa yer alır. İç duvarlar bağdadi tekniktedir. İçten her iki kat arasında geçişler vardır, dam üzeri eğilimli sac çatı ile örtülü, toprak sıvalıdır. İç mekânlar tadilatla bölünmüştür. Yuvalı Sokak tarafındaki şahnişi ile sokak dokusuna katkısı olan, geleneksel mimariyi dışı itibari ile yansıtan bir evdir. Yapı 13 x 8 m alan üzerindedir.

2011 yılında Malatya Valiliği’nce “Sokak Sağlıklaştırması Projesi” ile onarılmıştır

Kaynak: Malatya Kültür Envanteri – Page 377