22 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

KASABA TREN İSTASYONU – TURGUTLU – MANİSA

   İzmir-Kasaba (Turgutlu) ve devamı demiryolu hattının imtiyazı 4 Temmuz 1863’te Edward Price adında bir İngiliz vatandaşına verilmiş, fakat bu imtiyaz bir yıl sonra İzmir-Kasaba Demiryolu Şirketi’ne (Smyrna-Cassaba Railway Company) devredilmiş ve hat bu İngiliz şirket tarafından inşa edilmiştir. II. Abdülhamit devrinde hattı Alaşehir’e kadar uzatarak işletme hakkını elde eden şirket, 1893’te hattın imtiyazını Belçikalı Georges Nagelmackers’e devretmiştir. Bütün bu imtiyazlar, 1894’te Paris’te kurulan İzmir-Kasaba ve Temdidi Demiryolu Şirketi’ne satılarak hattın denetimi Fransızların eline geçmiştir (Karal- 988:466).
İzmir-Kasaba Demiryolu Şirketi, İzmir’in Basmahane Garı’ndan 1864’te inşaat çalışmasına başlamış ve 20 Temmuz 1865’te İzmir- Menemen, 25 Ekim 1865’te İzmir-Manisa ve 22 Ocak 1866’da Manisa- Kasaba Demiryolu hattını hizmete açmıştır (Konukçu-1992:31). Böylece iki yıldan daha az bir sürede 94 km uzunluğundaki hat tamamlanarak; İzmir-Kasaba arasında demiryolu ulaşımı başlamıştır. İzmir-Manisa arasında Menemen, Emirâlem, Hamidiye ve Horozköy’de, Manisa-Kasaba arasında ise Çobanisa’da küçük birer istasyon inşa edilmiştir.

KAYNAK: DERGİ PARK