19 Nisan 2024
Türbeler

SÜMBÜL BABA ZAVİYE VE TÜRBESİ – TOKAT

Tokat İli, Merkezde Gazi Osman Paşa caddesi üzerinde yer alan Sümbül Baba Türbesi 1292 yılında Hacı Bayram Veli ‘nin talebesi ve Muineddin Pervane’nin kızı Safiyeddin’in, bağışlanmış kölesi olan hacı Sümbül tarafından yaptırılmıştır.

Evliya Çelebi, Sümbül Babanın Hacı Bayram Veli’nin öğrencisi ve Hacı Bektaş Veli’nin halifesi olduğunu yazmaktadır. Selçuklular zamanında yazılmış kitabesine göre, Sultan II . Mesut zamanında inşa edilmiş olan yapının portal, mescit ve türbe bölümleri iyi korunmuştur.

Selçuklu mimarisinde az rastlanan asimetrik planlı yapının en ilgi çekici bölümü olan mermerden yapılmış stalaktitli portalini, kenger yaprağı motifli bordür çevrelemektedir.

Kapı girişinden sonra zaviyede iki ana mekan olup bunlardan biri kubbe ile örtülüdür. Türbenin olduğu bölüm ise yapının yanında çıkıntı halindedir. Zaviye giriş kapısı üzerine daha sonra Bağdadi iki katlı bir ev inşa edilmiştir.

KAYNAK: TOKAT TURİZM İL. MD.