30 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

KALE KAPISI (DIŞKALE) BURCU – ANTALYA

KALE KAPISI : Antalya dış –kale şehir surunun günümüzde ayakta kalmış burçlarından biridir. Selçuk Sultanı 2. GIYASEDDİN KEYHÜSREV zamanında H 633 (M 1244) yılında yapılmıştır.
Antalya kalesi sur kapıları:
1671 yılında Antalya’yı ziyaret eden Evliya Çelebi kentin dışa açılan dört kapısı olduğunu yazar. Bunlardan biri Sur Dışı Kapısıdır. Bu sur dışı Mahallesi kapısından başka karaya çıkan kapı yoktur. Diğer üç kapı liman tarafına işler. Büyük Liman kapısndan limana kırk taş basamakla inilir. Güneye bakan bir kapıdır. Limanın Ova Kapısı doğuya bakar. Gümrük Kapısı gayet küçük bir kapıdır ve güneye bakar. Gümrükhane bu kapının iç yüzündedir. Bu dört kapıdan başka kent surlarının ayırdığı mahalleler içinde 22 küçük kapısı daha vardır. Diye yazar. Anlaşılan o ki Evliya Çelebi Hadrian Kapısı duvarla örülü olduğu için görememiştir. Zaten Kale dış kapıları güvenlik durumuna göre taş duvarlarla kapatılabilmektedir.
1818 tarihinde ve sonrasında Antalya Kalesi’nin kapıları şunlardır:
1) Has Bahçe Kapısı: Kral Bahçesinin kapısı idi, kentin batısında yer alıyordu ve Liman Bölgesi’nin dışa açılan kapısı idi. Bu gün Yat Limanı’nda otoparkın bulunduğu yer.
2) Tophane Kapısı: Saray bölümünün dış alanında, saray sur duvarlarının dışa açılan bölümünde idi. Eski Roma dönemi kapısı idi.
3) Pazar Kapısı: (Çarşı kapısı) Bu gün Kale Kapısı olarak biliniyor.
4) İmaret Kapısı: Duvar yıkıntısı ile oluşmuştur. 19. yüzyılın 2. Yarısına aittir. Dönerciler Çarşısı yanı.
5) Hadrian Kapısı: (Üç Kapılar)
6) Orta Kapı: 1885 yılında duvar yıkılması ile oluşmuştur. Kocatepe Sokağa açılan kapı.
7) Yeni Kapı:19. yüzyılın ortasında duvar yıkılması ile oluşmuştur.
8) Deniz Kapısı: Buraya Tuz Kapısı da denilmektedir.
9) Liman Kapısı: Kırkmerdivenlerin olduğu kapı.
10) Gümrük Kapısı:
11) Ağzı Kapı: İmaret Kapısı yanında.
1844 yılında Antalya Kale’sinin batısında bulunan Tophane Kapısı Mashar Paşa tarafından yıktırıldı. Bu kapı üzerinde Zeus veya Poseidon’a ait büyük bir heykel varmış. Dış Kalenin dört iç kalenin bu gün ayakta duran bir kapısı varmış. Dış kapılardan birincisi, Kale Kapısı denilen ve Saat Kulesi’nin bulunduğu yerdeki bu kapı hendekli, iner kalkar köprülü muhteşem bir kapıymış. Bu, kentin batıya, kuzeye ve güneye giden yollara açılan batı kapısıymış. Tiberius Kapısı denildiği söylenen bu kapı da, 1844 yılında Mutasarrıf Mazhar Paşa tarafından yıktırılmıştır.
Kaynak: Gazete bir (Hüdai Vural )