21 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

CEVHERİZADE AHMET HAMDİ BEY EVİ – BUCA / İZMİR

   Sahipleri: Ahmet Hamdi Bey (Türk)

Yapım: 1800’lerin sonu?

Günümüzde: Sağlam

   Cevherizade Ahmet Hamdi Bey Evi̇, 1800’lerin sonunda yapıldığı düşünülmektedir. Buca istasyon caddesindeki (Uğur Mumcu Caddesi) üzerinde bulunan ev İzmir Müftüsü Cevherizade Ahmet Hamdi Beye ait idi. Günümüzde ticari olarak kurs merkezi faaliyeti vermektedir.

   Cevherizade Ahmet Hamdi Bey, Kurtuluş Savaşı döneminde oldukça önemli yararlılıklar göstermiştir. O, Kasaba ve çevresinden elde ettiği bilgileri ileri hatlara ulaştırır. Aktarılan istihbarat bilgileri sonucunda düşmana baskınlar düzenlenir. Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçmesi ve Türk mukavemetinin başarısının arkasında Karakol Cemiyetinin de katkıları olmuştur. İttihat ve Terakki Partisinin liderleri yurt dışına kaçarken, geride kalan ittihatçılar Talat Paşa’nın da talimatıyla yeni ve gizli bir teşkilat olan Karakol Cemiyeti’ni kurarlar. Bu cemiyetin gerçek liderleri Kara Kemal Bey ile Albay (Kara) Vasıf Bey’dir. Turgutlu halkının Cüher Hoca ismi ile tanıdığı Cevherizade Ahmet Hamdi Bey’in de bu teşkilatın içinde yer aldığı büyük bir ihtimaldir.

    Ahmet Hamdi Bey Kasaba’nın Hacı Muharrem Mahalle’sinde dünyaya gelir. Tahsilini Fatih Medresesi’nde tamamlar. Balkan ve Birinci Dünya Harbi’nin sıkıntılı dönemlerinde köyleri, kentleri dolaşarak ordu ve donanma adına büyük yardımlar toplar. Bu nedenle payitahtın sevgi ve güvenini sağlar. Bu arada Mahmut Celalettin Bey ile sıkı bir ilişki kurar. İzmir Müftüsü görevini yürütmekte iken 15 Ocak 1919 tarihinde Şeyhülislamlık emri ile görevden alınır. Cüher Hoca, Müftülük görevinden alınmasından sonra eski Bursa Kadısı Ali Rıza Efendi ile beraber Hisar Cami arkasında bir iş yeri kiralayarak bu dükkânda ipekli kumaş ticareti yapmaya başlarlar. Onların ticaretle uğraşıyor görüntüsü vermeleri doğal olarak iki din adamının Milli Mücadele gurubunun bir parçası olduğu tezini güçlendirmektedir. Ahmet Hamdi Bey Milli Mücadele Kahramanlarındandır.

Kaynak: Atalarımızın Toprakları