21 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

İZMİR KIZ LİSESİ – İZMİR

İzmir Kız Lisesi, Cumhuriyet Devrinin ilköğretim kurumlarından biridir. Okul binası 1911 yılında İzmir Valisi Rahmi Bey tarafından İttihat ve Terakki Mektebi olarak yaptırılmış, daha sonra erkek muallim mektebi olarak kullanılmıştır. Fransız yapımı olan bina eğer Kurtuluş Savaşı sonrasında İzmir düşman elinde kalsaydı , ( Helen Hastanesi ) olarak hizmet verecekti .
Yerleşim alanı 4428 metrekare olan ve iki kattan oluşan yapı taş duvardan oluşmuştur. Tepeden bakıldığında (H ) seklinde bir görünümü bulunan İzmir’in ilk kız okulu İzmir Kız Lisesi 1915 yılında özel idarenin denetiminde (İnas İdadisi ) adı altında eğitime başlamış ancak, dönemin Maarif Bakanlığı bu okulun masrafını kabul etmediğinden dolayı SULTANİ adını alamamıştır. İlk önceleri Kültür Parka giden yol üzerinde İtalyan Kız Mektebi binasında hizmet veren bu İnas İdadisi, yeterli sayıda öğrencisinin olmaması ve harp yılları nedeniyle, eğitimine devam edememiş ve kapanmıştır. 
Yunan işgalinden sonra, 1922 de, şimdiki Karataş Lisesinin bulunduğu yerde mevcut eski bir köşkte eğitime başlamıştır. ( İzmir Kız Sultanisi ) adını taşıyan eğitim kurumu böylelikle İzmir Kız Lisesinin de temellerini oluşturmuştur. Ve 1923 yılında da bakanlıkça İZMİR KIZ LİSESİ adı altında teşkilatlanmıştır. 
Kız Lisesinde öğrenci mevcudu artık gittikçe artmıştır.1931 -1932 ders yılında öğrenci sayısı 372 ye ulaşır. Ayni yıl, birinci devreden 16, ikinci devreden 17 öğrenci mezun edilmiştir. 1932 -1933 öğretim yılında açılan fen şubesi ile okulun mevcudu 455 e yükselmiştir. İzmir Kız Lisesi nde yetişen kişileri bir çatı altında toplamak amacı ile 8 Mayıs 1933 tarihinde ( İzmir Kız Lisesinde Yetişenler Cemiyeti ) kuruldu. 1933 -1934 öğretim yılı başında okula çok sayıda başvuru oldu. Lisenin sadece birinci sınıfına 260 öğrenci kaydedildi. Bu sıralarda okulun mevcudu 725 e ulaştı. Kız Lisesi binasında çok güzel kimya, fizik ve tabiat laboratuarı vardı. Laboratuvarlardan sadece Kız Lisesi öğrencileri faydalanmıyordu, çevredeki okulların öğrencileri de buralarda çalışabiliyordu. Çok geniş olan binada resim atölyesi, musiki salonu, dikiş ve biçki mesai odaları da bulunmaktaydı.
1958 yılında binaya yemekhane ve derslik ilavesi yapıldı. 1968 yılında okul bahçesine 2 katlı, 14 derslikli bir bina eklendi. Binaya 1965 -1968 yılları arasında müdür olarak görev yapan Faik Eroğlu’nun adı verildi. 
Okul başlangıçta ortaokul ve lise olarak eğitim veriyordu. Fakat öğrenci sayısının artması nedeniyle kademeli olarak 1977 -1978 öğretim yılından itibaren ortaokul kısmı kapatıldı. 1979 -1980 ders yılından beri yalnız lise olarak eğitimini sürdürmektedir. 
1985 yılı Haziran ayında okulun ana binasında yangın çıktı. Yangının nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber, konferans salonundaki elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Ana bina, üst kat ( yemekhane, yatakhane, derslikler ) tamamen yandı. Arşivdeki belgelerin büyük bir kısmı çıkan yangında kül oldu. Geçen süre içinde bina onarılarak 1990 -1991 öğretim yılından itibaren tüm binalarda yeniden öğretim başladı.