15 Nisan 2024
Özel Mekanlar

İZMİR ATATÜRK LİSESİ – İZMİR

İzmir Atatürk Lisesi 1888 yılında, bugün İl Vilayet Konağının yanında, Konak Kaymakamlığının bulunduğu yerdeki İzmir Adliyesinin bulunduğu binada (bu bina 1977 de kaymakamlık binasının yapılması için İç İşleri Bakanlığınca yıktırılmıştır) 5 senelik idadi mektebi olarak 120 öğrenci ile eğitime başlamıştır. İlk müdür aynı zamanda tarih ve coğrafya öğretmeni olan Abdurrahman Bey dir. 1890 da 7 senelik idadi olmuştur. Emrullah Efendinin Milli Eğitim Bakanlığı zamanında 29 Ekim 1910 tarihinden Cumhuriyet dönemine kadar sultani (lise) olmuştur.
Tarihçe
İzmirin Yunanlılar tarafından işgali sırasında eğitim-öğretime ara verilmişse de Cumhuriyet Dönemine kadar Mekteb-i Sultani olarak İzmir gençlerine eğitim – öğretim hizmeti sunmuştur. Bu süre içinde Halit Ziya Uşaklıgil, Ahmet Haşim, Mahmut Esat, Selim Sırrı, Mustafa Rahmi, Ahmet Adnan Saygun, eski başbakanlardan Şükrü Saraçoğlu ve daha birçok değerli şahsiyet öğretmen olarak görev yapmıştır.
Cumhuriyet Dönemi ile beraber 1922-1923 ders yılı sonunda sultanilerin adı lise olmuştur. Sırası ile İzmir Erkek Lisesi, İzmir Birinci Erkek Lisesi, nihayet 1942 de İzmir Atatürk Lisesi adlarını almıştır. Lisenin Cumhuriyet Dönemindeki ilk müdürü okulun mezunlarından Rıdvan Nafiz Bey dir.
Adını aldığı Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, 1931 yılındaki İzmir ziyaretinde, 1 Şubat tarihinde İzmir Erkek Lisesinde matematik dersi vermiştir.
1993-94 Eğitim-öğretim yılında Yabancı Dil Ağırlıklı Lise olan okul, l997-1998 eğitim-öğretim yılında da Anadolu Lisesi olmuştur. MEB izniyle tarihi değerlerinden dolayı Anadolu ibaresi kullanılmamaktadır.
Bina Tarihçesi
Yunan işgali sırasında, Yunanlılar tarafından adliye binası haline getirilmiş; daha sonra Türk ordusu İzmir i Yunanlılardan boşalttıktan sonra hükümet tarafından adliye binası olarak kullanılmıştır. Bugünkü bina Rumlar tarafından gündüzlü kız okulu olarak inşa edilmiştir.
Bina Rumlardan Türklere geçtiği zaman 3 katlı bir bina durumundaydı. Dış sıvası ve bahçesi yoktu. Etraf yangın harabeleri halindeydi.
Ünlü Mezunlar
Eski başbakanlarından Şükrü Saraçoğlu ve Şemsettin Günaltay, İzmir Atatürk Lisesinde okudu.
Türkiye’nin 5 inci Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar, lise öğrenimini o zamanki adıyla İzmir İdadisi olan okulda tamamladı. 1925-1929 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Mustafa Necati Uğural ve aynı görevi 1932-1933 yıllarında yürüten Reşit Galip de bu okulda öğrenim gördü.
56. ve 57. hükümetlerde Milli Eğitim Bakanlığı yapan Metin Bostancıoğlu, okulda bir süre eğitim alanlardan. Eski Milli Savunma Bakanlarından İlhami Sancar, İçişleri Bakanlarından Hilmi Uran, Maliye Bakanlarından Sümer Oral, Adalet Bakanlarından Mahmut Esat Bozkurt ve Osmanlı Meclis-i Mebusanında Meclis Başkanı olarak görev yapan Halil Menteşe de okulda eğitim gören ünlülerdendir.
Genelkurmay Başkanlığı yapan Kazım Orbay ve Memduh Tağmaç, yazar Necati Cumalı, şair Attila İlhan, ünlü kalp cerrahı Siyami Ersek, müzikolog ve devlet sanatçısı Ahmet Adnan Saygun, yazar Samim Kocagöz ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener de bu okulda eğitim almış isimler arasındadır.