14 Haziran 2024
Özel Mekanlar

İTTİHAT VE TERAKKİ MEKTEBİ – AĞIRNAS / KAYSERİ

İnceleme Tarihi: Eylül 2006

Yeri: Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Ağırnas Mahallesinde bulunmaktadır.

Bugünkü durumu: Günümüzde sağlam olarak ulaşan eser bugün belediye binası olarak kullanılmaktadır.

Tarihi: Eser 1909-1911 yılları arasında Ağırnaslı Mustafa tarafından yaptırılmıştır. Okulun 2. Meşrutiyet’in ilânının şerefine yaptırıldığını söyleyen kaynaklar vardır.

Plan ve mimari özellikleri: Yapı iki katlı olarak inşa edilmiştir.

 Güney kuzey doğrultuda inşa edilen mektebin girişi batı cephededir. Giriş cephesi üç mermer sütuna atılmış yuvarlak kemerli bir revakla vurgulanmıştır. Sütunlar baklava dilimli başlıklarıyla klâsik düzendedir. Üst katta da tekrarlanan bu revağın kemerleri üst katta renkli taşların dönüşümlü örülmesiyle oluşturulmuştur. Kat ayrımı dış cephede bir kaval silmeyle vurgulanmıştır. Zemin kattaki mekânların pencereleri dikdörtgen biçimli ve yuvarlak kemerli iken, üst kattakilerin kemerlerinde renkli taş işçiliği görülür. Zemin katta ortadaki koridorun duvarlara ve iki ahşap direğe atılan ahşap kirişlerle örtülmüş olduğu görülmektedir. Plân itibariyle ortadaki bir koridorun iki yanına düzenlenmiş toplam dört mekandan oluşur. Zemin ve birinci kat plânı simetriktir. Mekânların üst örtülerinde ve taban döşemelerinde ahşap kullanılmıştır. Üst örtü kiremitli bir kırma çatıyla kapatılmıştır.

Süslemesi: Eserde süsleme adına kaydedilebilecek unsurlar revak ve pencere kemerlerindeki renkli taş işçiliği ile beyaz mermerden sütunların baklava dilimli başlıklarıdır.

Malzeme ve teknik: Eserin tamamında düzgün kesme taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Kitabesi: Eserin kitabesi yoktur.

Tarihlendirme : Eserin kitabesi olmamakla birlikte dönemin Kayseri valisi Muammer Bey’in çabasıyla Ağırnaslı Mustafa Bey sayesinde 1911 yılında yaptırılmış olduğu çeşitli yayınlarda belirtilmektedir.

Kaynak: Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri