14 Temmuz 2024
Özel Mekanlar

GAZİ PAŞA ESKİ İLKOKULU (1884) – BERGAMA / İZMİR

Bodrum üzerine bir katlı olan okul yapısı almaşık duvar tekniğinde inşa edilmiş, iki büyük bina ve aralarındaki servis mekânlarından oluşmaktadır. Taksim Caddesindeki ufki kemerli ana giriş kapısının sahanlığı, tonozlu sarnıcın üst döşemesidir. Sokak tarafındaki diğer kapısı basık kemerli, üçgen alınlıklıdır. Bu cephe kesme taş kaplamalıdır. Pencerelerin üst kısmında alçak kabartma olarak ortada birer çiçek ile iki yanda laleler, lalelerin devamında ay-yıldız armaları bulunur. Sütun başlıkları  korint nizamdadır. İçteki  küçük kapının yuvarlak kemerinin iç yüzeyinde altıgenler içerisinde akantus yapraklarıyla bezenmiş bitkisel motifler yer alır.1915-1919 arasında beş sınıflı okul olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında ilkokul olarak kullanılmaya devam eden bina yeni okulların açılması ile terk edilmiş daha sonra yangın geçirmiştir. Neo Grek üslubunda yapılan bina harap haldedir. Bahçesinde 1890’da yapılan kazılarda ortaya M.S. II. yüzyıla tarihlenen Roma lahiti çeşme olarak kullanılmış ve üç girlandla bezelidir. Okul bahçesinde kesme taşla 19.yy da yapılmış ayrı bir çeşmesi daha bulunur. Yapı 2009 yılında Bergama Belediyesi tarafından restore edilerek bugün otel ve restoran olarak hizmet vermektedir.

Kaynak: BERGAMA BELEDİYESİ

ARRENEGOGİON RUHBAN OKULU – BERGAMA
Bergama ilçesi Kızıl Avlu tapınak harabesine sadece 300 metre uzaklıkta Kurtuluş Mah. Taksim cad. no: 35 yer alan taştan bir okul binasında hizmet veren yenilenmiş tarihi bir oteldir.
İLK OLARAK ARRENEGOGİON RUHBAN OKULU olarak inşa edilmiştir. SONRADAN GAZİ PAŞA İLKOKULU olarak kullanılmış. Restore edildikten sonra 2011 yılında butik otel ve restoran olarak hizmete açılmıştır.
Elde kayıtlar bu yerleşkenin, Bergamalı Rumların ‘Arrenagogion’ dedikleri ‘Erkek Çocuk Okulu’ olarak 19.yüzyılın ikinci yarısında yapıldığını söylüyor.
Okul bir ‘İlkokul’ – Dimotiko – bir ‘Ortaokul’-İmigimnasiyum- ve bir ‘Ana Okulu’ndan -Nipiagogion- oluşuyordu.
1923’den sonra Bergama’da GAZİ PAŞA İLKOKULU olarak bilinen yapılar topluluğu Cumhuriyet çocuklarına yıllarca yuvalık yaptıktan sonra zamanın yıpratmasına dayanamamış, tavanı çökmüş, dört duvar kalmış ve sonunda doğanın insafına bırakıp terk edilmişti.
Bu gün ayağa kaldırılan ve tekrar insanlığın hizmetine sunulan söz konusu yapılar topluluğu bu gelişmenin en önemli örneklerinden biridir.

KAYNAK: LES PERGAMON BUTİK OTEL TANITIMI

Bir yanıt yazın