GAVRİLLİ KÖŞKÜ – BUCA / İZMİR

GAVRİLLİ KÖŞKÜ – BUCA / İZMİR

   Gavrili Konutu (Sini Köşk Restoran) : 1) “…Yapının her iki katında da karnıyarık şemanın (ortada sofanın veya salonun, iki yanda odaların yer aldığı ev planı) hakim olduğu görülmektedir. Mekanlara dağılımı sağlayan orta hol, her iki katta da, ön ve arka cephelerde öne çekilerek, yalın kübik kitle diline hareket kazandırılmıştır. Bir ana salon ve sekiz adet mekanın yer aldığı yapının, iç mekan detaylarında dönem konutlarında görülen şömine, tavan göbekleri ve silmeler gibi elemanlar mütevazi bir dille kullanılmıştır…” [Kaynak : İZMİR Kent Ansiklopedisi-Mimarlık-2, {Konut Yapıları Mimarisi-Feyzal Avcı Özkaban}, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir-2013, s.364].

   “Yalın ve dengeli bir kitleye sahip yapı, daha çok cephe dilindeki özgün detaylarla karakter kazanmaktadır. Tuğla ve kargir malzeme ile detaylandırılmış kat silmesi ve malzeme dili ile birbirinden ayrılan katlar, yapının ana karakterini oluşturmaktadır. Cephe açıklıklarının tasarımında, ön cephe zemin kat daha gösterişli; üst kat ve arka cephe de ise daha yalın kargir söveler kullanılmıştır. Zemin katta, kargir konsollar ve kilit taşı ile zenginleştirilmiş ön pencere söveleri, köşe taşları, giriş kapısı üzerinde yer alan metal profilli saçak ve Art-Nouveau çizgiler taşıyan pencere parmaklıkları cephe unsurlarıdır…” [Kaynak: İZMİR Kent Ansiklopedisi-Mimarlık-2, {Konut Yapıları Mimarisi-Feyzal Avcı Özkaban}, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir-2013, s.364].

“Üst katta ise öne çıkan orta hol kısmında tek, diğer bölümlerde iki sıra bant halinde tüm kitleyi çevreleyen üçlü tuğla dizileri. Ön cephede tüm pencereler üzerinde oluşturulan tuğla kemer dizileri ve alınlık süslemeleri. Arka cephe pencereleri üzerindeki tuğla basık kemerler, tüm pencereler altında oluşturulan tuğla arma motifleri öne çıkan cephe elemanlarıdır. Giriş cephesinde, öne çıkan orta hol bölümünü çatıda vurgulayan ahşap üçgen alınlık ve dantela motifli saçak silmesi, mimar Vafiyadis’in sıklıkla kullandığı mimari elemanlardır.” [Kaynak: İZMİR Kent Ansiklopedisi-Mimarlık-2, {Konut Yapıları Mimarisi-Feyzal Avcı Özkaban}, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir-2013, s.364, 365].

Bir cevap yazın