23 Haziran 2024
Ören Yerleri

SAGALASSOS DOR STİLİ GEÇ HELLENİSTİK ÇEŞME – AĞLASUN / BURDUR

    MÖ. 50-25 yılları arasında İmparator Augustus döneminde inşa edilen çeşme restore edilerek yeniden ayağa kaldırılmış. Bir avlunun üç tarafını çevreleyen sütunlardan oluşan çeşmenin su haznesinin üst bölümü de kapalı yapıya sahip. Çeşmeden bugün de hala suların aktığı görülüyor.

    Çeşmenin yapıldığı dönem aynı zamanda kentin büyüdüğü dönem olduğu için yeni mahalleler kurulmuş ve bu çeşme gibi yeni yapılar yapılmış. Geç Hellenistik Çeşme’nin yapıldığı dönemi de kapsayan MÖ. 50 – MS. 50 yılları arasında Sagalassos’a yeraltı su şebekesi de döşenmiş. Dönemi için erken kabul edilen bu yapı yüzyıllar boyunca kullanılmış.

Kaynak: Kültür Envanteri, Ankara 2007

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli