14 Haziran 2024
Ören Yerleri

HEYKELTIRAŞ ATÖLYESİ – AFRODİSİAS / AYDIN

Milattan sonra 3. ve  4. Yüzyıllarda Meclis binasının arkasında bulunan alanda bir mermer atölyesi yer alıyordu. Kuzeybatıda bulunan ve gri mermerden eşikleri olan iki oda heykel depolamak için kullanılmış ve bu odaları birbirine bağlayan aralığında üç adet keski bulunmuştur. Yontma işi dışarıda, önde bulunan açık alanda yapılıyordu. Yapıdan tamamlanmış ve tamamlanmamış mermer heykeller ortaya çıkmıştır. Bunlar, atölyede hem mitolojik heykeller hem de güncel portreler yapıldığına işaret etmektedir. İki renkli siyah-beyaz mermerden yapılmış heykeller ise özel bir uzmanlık konusudur. Bu tip heykeller, açık ve koyu renk mermerden belirgin bir damarda birleştiği bütün halindeki kütlelerden yontulmuşlardır. Atölyede eski heykeller de tamir edilmiş ve yenilenmiştir. Ayrıca, çırak heykeltıraşların burada eğitildiğine dair kanıtlar vardır. Atölyeden çıkarılan heykeller, heykelcikler ve aletler Aphrodisias Müzesinde sergilenmektedir.

Bir yanıt yazın