YENİ CAMİ MEDRESESİ – TİRE / İZMİR

İzmir ili Tire ilçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan Yeni Cami yapı topluluğunu Yeniçeri Kethüdası Behram Paşa tarafından 1589 yılında yaptırılmıştır. 
Yapı topluluğunun medresesi ile hastanesi 1914 yılında yanmış, günümüze yalnızca cami ile dükkânlar gelebilmiştir.