4 Mart 2024
Medreseler

GIYASEDDİN KEYHÜSREV (ATABEY ARMAĞAN ) MEDRESESİ – ANTALYA

Basık kemerli bir giriş kapısı vardır. Kapı üzerinde sivri kemerli niş içerisinde altı satırlık kitabesi bulunmaktadır. Kitabeye göre medrese, Atabey Armağan tarafından yaptırılmıştır. Ancak Selçuklu Medreseleri, yaptıranın değil ‘Sultan Hanın’ adıyla anıldığından Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi diye adlandırılmıştır. 1239 tarihinde yapılan medresenin ‘Taç Kapı’ portalından başka sağlam kalmış yeri yoktur.
kapının üst kısmında 6 satır halinde düzenlenmiş Yivli minare külliyesi içinde yer alır.
Günümüzde sadece porteli ayakta olup; temel izleri de algılanabilmektedir. Kapı üzerindeki kitabeden II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında atabeylik yapmış olan Atabey Armağan tarafından 637 H./ 1239 M. yılında yaptırdığı anlaşılmaktadır. Sade olan portalin iki kenarını üçgen ve yıldız motifleriyle oluşmuş kabartma bir bordür çevreler. Geniş basık yay kemerli kitabe taşı bulunmaktadır.
Kaynak: Kültür Portalı