23 Mayıs 2024
Medreseler

MOLLA ARAP MEDRESESİ – TİRE / İZMİR

İzmir ili Tire ilçesinin 5 km. kuzeybatısında, Yahşi Bey Ovasında bulunan Molla Arap Camisi ile yanındaki medreseyi Sultan II. Beyazıt ın Molla Arap unvanlı Şeyhülislamı Zeynüddin Ali h.897 (1492) yılında yaptırmıştır. 
Caminin yanında bulunan medresesi, çarşısı ve hamamından günümüze herhangi bir iz gelememiştir.