19 Haziran 2024
Köprüler

YİGİTLER ÇAYI KÖPRÜSÜ – YİGİTLER – KEMALPAŞA / İZMİR

Yiğitler Köyü’nden 1 km. içeride, Yiğitler çayı üzerinde inşa edilen yapı, bugün çalışır durumdadır. Kayalık zemin üzerine kurulan köprü, doğu-batı yönünde uzanmaktadır.

Tek gözlü yapıda kemer formu sivridir. Uzunluğu 14,15m., Genişliği 2,80m., Kemer açıklığı6,75m.’dir. Eserin doğu kesiminde bir değirmen yer almaktadır. Değirmen duvarları kısmen ayaktadır.

Köprünün inşa tarihi belli değildir. Uşak Dokuz Sele Çayı üzerinde Çanlı Köprü (1256), Afyonkarahisar Altıgöz Köprüsü (1210) tek gözlü yapılmış köprü örneklerinden birkaçıdır. Ancak, yapıların ikisi de XIII. yy örneğidir. Bunlara bakılarak yapıya bir tarih vermek çok zordur. Kemer formu ve inşa malzemesine bakılarak XV-XVI. yy’da yapıldığını söylemek mümkün görünmektedir.

KAYNAK: Kemalpaşa ve Çevresi’ndeki Türk-Islam Eserleri-II (Hamamlar-Çeşmeler- Köprüler ve Bazı Mezar taşları);

Arş. Gör. Ersel ÇAGLITÜTÜNCİGİL