15 Nisan 2024
Köprüler

TAŞKÖPRÜ KÖPRÜSÜ – KASTAMONU

KastamonuTaşköprü ilçesine adını veren Tarihi  Taş-Köprü  Gökırmak üzerine Yağmur Bey’in oğlu Ali Bey tarafından 1366 yılında Celalettin Beyazıt adına yaptırılmıştır. Bu 6 kemerli köprü geçmişi günümüze taşımaktadır. Ancak daha sonraki araştırmalarda köprünün bu tarihte yapılmış olamayacağı anlaşılmıştır. TaşköprüTürkiye Cumhuriyeti‘nin Karadeniz Bölgesi‘nde yer alan Kastamonu ilinin bir ilçesidir. Taşköprü ilçesi adını Gökırmak üzerinde Roma öncesi dönemlerde yapıldığı tahmin edilen ve hâlen kullanılan yedi gözlü 68 metre uzunluğundaki Taş Köprü’den almaktadır.

Konum

İlçe, Kastamonu il merkezinin kuzey-doğusunda ve il merkezine 42 km. uzaklıktadır. İlçe merkezinin rakımı (denizden yüksekliği), yaklaşık 500 metredir. İlçe antik Pompeiopolis şehrinin civarında, Gökırmak kenarında ve Kastamonu-Boyabat (Sinop) yolu üzerinde kurulmuştur. Kastamonu merkez, Tosya, Devrekani, Boyabat, Hanönü ilçeleriyle sınırdaştır. Kastamonu merkez ile “çifte (duble) yol”; Hanönü, Ayancık, Boyabat ve (Çiftlik üzerinden) Tosya ile iki şeritli asfalt karayolu bağlantısı vardır.

Tarihçe

Taşköprü, Türklerin Anadolu’daki en eski yerleşim yerlerinden biridir. İlçe tarih boyunca çeşitli uygarlıkların yerleşim bölgelerinden birini oluşturmuştur. Hitit kaynaklarına göre, Hititler Orta Anadolu’da yaşarken Kastamonu civarında Kaşka adlı bir kavim hüküm sürmüştür. Kaşkalar yaptıkları savaşların sonucu olarak zaman zaman Hititlerin başkenti Hattuşaş‘a kadar inmiştir.[3]

MÖ 64 yılında Romalıların egemenliği altına girmiştir. Paflagonya eyaletinin merkezi olarak “Zımbıllı Tepesi” denilen yerde kurulan tarihi Pompeiopoliskenti, akropol ve devlet büyüklerinin oturduğu yer olarak kullanılmıştır. Romalılar Paflagonya‘yı zaptettikten sonra Komutan Pompeius‘un isminden dolayı Taşköprü’ye (Pompeiopolis) demişlerdir. Komutan Pompeius, Paflagonya yıkıldığı vakit Paflagonya’yı Roma valilerine böldü ve Taşköprü, bir Roma şehri oldu.

Anadolu’nun Türkler tarafından fethinden sonra, 1292-1460 yılları arasında Çobanoğulları ve Candaroğulları‘nın yönetiminde kalan ilçe, 1460 yılında Osmanlı yönetimine girmiş ve Kastamonu’ya bağlı kadılık olarak idare edilmiş, 1864 tarihinde de ilçe (kaza) olmuştur. 1990’lı yıllarda İlçeye bağlı (eskiden nahiye olan) Hanönü(Gökçeağaç), bazı köylerle birlikte ayrı bir ilçe olmuştur.

İlçe merkezi 25 Ağustos 1925’te Atatürk tarafından ziyaret edilmiştir.

Taşköprü, fetihten sonra hiç düşman işgaline uğramamıştır.

Kaynak: Wikiwand