20 Temmuz 2024
Çeşmeler

GÖKÇEYURT KÖYÜ ÇEŞMESİ – KEMALPAŞA / İZMİR

İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Gökçryurt Köyü meydanında bulunan bu çeşme büyük bir ihtimalle yıkılıp yeniden yapılmış. Çeşmenin eski hali hakkında bir malumat bulunmuyor. Çeşme yenilenmiş. Çeşmenin önünde mermerden yapılmış bir yalak bulunuyor ve karşıdan bakıldığında dikdörtgen görünümlü. Çeşmenin üç kurnası bulunuyor. Çeşmenin alınlığında bir kitabe var. Kitabenin karşıdan bakıldığına sağ tarafı biraz kırılmış tam okunamıyor. Kitabeden anlaşıldığına göre 1239 yılında Derviş Ağa tarafından yaptırılmış. Çeşme günümüzde halen kullanılmaktadır.

Kitabenin okunmasında emeği geçen Mustafa Altınbaş kardeşimize ve Mustafa Kuzucuk Hocamıza teşekkür ediyoruz.

KİTABENİN METNİ ŞÖYLE:

Ya Şafi / Vesagahüm rabbühüm şeraben tahüra.

(Ayet. Ve Rableri onlara tertemiz bir içecek (Cennet şarâbı) içirmiştir..)

İnsan suresi 21. Ayet

Sağ Taraf

Sahib’ül-avn ve Kerem Hazret-i sadr-i sabık

Öyle bir asıf-ı danadan taşıyor kim

Rehber-i himmet hazretle bulup ab-ı hayat

Tebb olup lafz-ı Muhammedle bu zıba tarih

Sol Taraf

Yaptı bu çeşmeyi dil-teşneler oldu erva

Aydın ve Saruhan’ı hayratta etti ihya

Şüheda aşkına ahir canibe kıldı icra

Ab-ı havzeyn selsebil eyledi Derviş Paşa