23 Haziran 2024
Köprüler

ULU KÖPRÜ – KAYNAKLAR / BUCA – İZMİR

    Kaynaklara giden yolu bölen Tahtalı Çayının üzerinde yolun sağ tarafında bulunuyor. Yoldan görünmüyor.

  Yapım tarihi net olarak bilinmeyen fakat Osmanlı’dan önce yapıldığı tahmin edilen Ulu-köprü zamana karşı direnmeye devam ediyor. Yakın zamana kadar köy halkının kullandığı kültür mirası vefa bekliyor. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’ın Kaynaklar’ı ziyaretinden sonra köye gelen Turizm Bakanlığı yetkilileri bu hazinenin yapımının çok eskilere dayandığını belirterek köprü ile ilgili çalışma yapılacağını belirtmişlerdir.

     Buca’dan Kaynaklar sapağından sağa dönüp Belenbaşı’na giden yola girildiğinde, bir süre ilerleyip Kaynaklar’dan gelen Tahtalı Çayı’nı köprü ile geçersiniz, Geçmişte de bu yol daha güneydeki bölgelere ulaşmak için kullanılmaktaydı. Ancak çatın biraz daha aşağısında olmalıydı ki, yolun az aşağısında taş bir köprü daha bulunmaktaydı. Aristute Fontrier, Lembos Manastırı isimli kitabında, Ludrık Çiftliğini geçtikten sonra bir köprüden geçtiğini ve Çorlu isimli bir yere geldiğinden bahseder. İşte o yaş köprü bu köprü olmalıdır. Köprü, tipik bir Batı Anadolu mimarisinde yapılmış.  Dere yatağını tek ve geniş bir kemer ile geçmiş. Geçmişte kemere bitişik olan iki büyük selyaran da varmış. Şimdi sadece izleri duruyor. Köprü, 1998 yılında anıt eser olarak tescillenmiş. Ancak takın zamana kadar taşıtların üzerinden geçmesi dolayısıyla ciddi yıpranmaya maruz kalmış. Yine de ihtişamını bu güne kadar korumayı başarmış

Günümüzde kullanılmıyor. Atıl bir şekilde kaderine terkedilmiş.

Kaynak. Cemal Çetin