5 Mart 2024
Köprüler

OSMANLI (TİMİSVAT) KÖPRÜSÜ – RİZE

Köprüköy ile Hoşdere köylerini birbirine bağlamaktadır. Fırtına deresi üzerindeki köprü, yuvarlak kemerli ve iki gözlüdür.

Fırtına Deresi üzerinde yer alan köprü, 19. yüzyıla tarihlenmektedir. Kâgir olarak inşa edilen köprü, üç mesnetli kemer köprüdür. Yuvarlak kemerli ve iki gözlü köprüde malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Korkuluklarında ve kemer kısmında kesme taş malzeme kullanılırken diğer kısımlarında moloz taş kullanılmıştır. Köprü gözlerinden biri diğerinden daha küçüktür. Köprü ayakları ana kaya üzerine yerleştirilmiştir. Doğu batı doğrultusunda uzanan köprünün uzunluğu 35,00 metre, genişliği ise 2,70 metredir. Timisvat Köprüsü, Köprüköy ile Hoşdere Köyü arasında ulaşımı sağlayan tarihi bir bağdır. Köprü, Osmanlı Köprüsü adıyla da anılmaktadır.

Ardeşen’de Karadeniz’e kavuşan Fırtına Deresi’nden Ayder Yaylası’na uzanan güzergâh boyunca çok sayıda kemer köprü görülür. Fırtına Deresi üzerinde kurulmuş en güzel Osmanlı dönemi eserlerinden biri olan Timisvat Köprüsü, Köprüköy ile Hoşdere köyleri arasında ulaşımı sağlayan tarihi bir bağdır.

Bu köprü Ardeşen’e 10 kilometre uzaklıktadır. Çiftkemerli ve Osmanlı adlarıyla da anılmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda restore edilen köprü, biri büyük diğeri küçük iki gözlü kemer formunda inşa edilmiştir. 18. yüzyıldan kalma bu zarif köprünün zemini taş döşeli olup, korkulukları ve gövdesi kesme düz taştan yapılmıştır.

Korkuluk duvarı üzerindeki kitabesi okunamayacak şekilde silinmiştir. Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilen yapı 35 metre uzunluğunda, 13 metre yüksekliğinde ve 2,7 metre genişliğinde olup,  günümüzde yaya geçişinde kullanılmaktadır.

Kaynak : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü