20 Mayıs 2024
Köprüler

PAZAR TARİHİ VE TARİHİ TAŞ KÖPRÜ – TOKAT

Pazar ilçesi, ilk çağlarda Kral Yolu, daha sonra ise İpek Yolu üzerinde yer almıştır. Antik çağda Kazova Dazimonitis ismiyle, Pazar ilçesi de Cellarion ismiyle anılmıştır. 11. yüzyılda Danişmentliler tarafından fethedilmiştir. Pazar, Türklerin eline geçtiğinde Kazabad, Kazova, Ayna Pazarı, Aynalı Pazar, Eğrişehir, Avnibey Pazarı, Ayan Pazarı gibi isimlerle anılmıştır. 1880 yılında Pazar kaza iken nahiye oldu, nahiye olmadan Kazova kazası diye tanınıyordu.

14. yüzyıla kadar çeşitli Anadolu beylikleri arasında el değiştirmiş, 1392′de Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Fatih Sultan Mehmet, Uzun Hasan ile mücadelesinde Otlukbeli Savaşına giderken, Yavuz Sultan Selim de Şah İsmail ile mücadelesinde yine bu yol üzerinden geçmiştir. İlçe merkezinde 1884 yılından kalma eski bir çınar ağacı vardır. Pazar’ın çıkışında Selçuklulardan kalma bir kervansaray bulunmaktadır. I. Alaeddin Keykubad’ın birinci eşi Mahperi Hatun tarafından 1238 yılında yaptırılmıştır. Ayrıca ilçenin 3 km çıkışında Yeşilırmak üzerinde eski adı Tavukçu Köprüsü olan tarihi taş köprü bulunmaktadır. Taş köprünün de kervansaray ile aynı yıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir. Yontma ve kesme taştan yapılmıştır. Eni 7 metre, boyu 151 metre olup 5 kemerli göz üzerine kurulmuştur. Kitabesi köprünün orta üzerinde ve batı yönündedir. Mermer üzerine birbirine geçmiş suçluk-i sülüsü yazısıyla işlenmiştir.

Kaynak: Pazar Belediyesi

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli