30 Mayıs 2024
Köprüler

KESİK KÖPRÜ – SİVAS

Eski Sivas-Kayseri yolu üzerinde bulunan Kızılırmak üzerindeki köprü iki kısımdan meydana gelmiş olup, birinci köprü yuvarlak ve sivri kemerli 17 gözden oluşmuştur. İkinci bölümü yaklaşık10 muzaklıkta olup yuvarlak kemerli iki gözden oluşmuştur. İkinci kısım, altından su akmamasına rağmen birinci köprünün devamı olması nedeniyle kullanılmaktadır.

Sivas’ın güneybatısında, eski Sivas-Şarkışla-Kayseri yolunda Kızılırmak üzerindedir.

Köprü iki kısımdan oluşmaktadır. Kuzey-güney doğrultuda biri on yedi diğeri iki olmak üzere toplam on dokuz gözlüdür. Köprü gözleri sivri kemerlidir.

Menba yönünden kemer ayakları üçgen dış taşıntılı selyaranlara sahiptir. Kemer üzerinde korniş (plent) uzanır. Korniş zerinde iki kesme blok taşlardan yapılmış korkuluğu vardır. Ortada yükselen gözler yanlara doğru alçalarak devam eder ve uçlarda yol seviyesi ile birleşir. Köprü uzunluğunun tamamı326.35 m, eni 4.95 m’dir. En büyük kemer açıklığı 7.90 m’dir. Köprünün tamamı kesme taşlarla inşa edilmiştir. Mansab yönünde ise topuklar bulunmaz.

Yapım kitabesi yoktur; ancak yazılı kaynaklarda Selçuklu dönemine ait olduğu belirtilmektedir.

Onarım Kitabesinden anlaşıldığına göre köprü Sultan Abdülaziz zamanında 1292 H (M. 1875) yılında onarılmıştır.

XX. yüzyıl başlarında yıkılan ve bir kısım taşları Gök Medrese’ye nakledilen Sivas Şahna Künbeti taşları da bu onarımda kullanılmıştır. (Hikmet Denizli, Sivas Tarihi ve Anıtları, Sivas 1998, s. 155.)

Halen araç trafiğine açık olan köprünün restore edilerek yaya trafiğine açılması gerekmektedir.

KAYNAK: SİVAS KÜLTÜR ENVANTERİ