14 Temmuz 2024
Kiliseler

ST. POLYCARP KİLİSESİ – İZMİR

İzmir il merkezinde bulunan bu kilise ilin en eski yapılarından olup, Kanuni Sultan Süleyman’ın izni ve Fransa Kralı XIII. Luisin isteği üzerine 1625 yılında yapılmıştır. Kilise MS.155 yılında Hıristiyan inancından ötürü Romalılar tarafından Kadifekale’de öldürülen Aziz Polycarp adına yapılmıştır. Sonraki yıllarda bu kiliseye bir manastır eklenmiş 1688 yılı depreminde hasar görmüş ve sonra da yanmıştır. 
Kilise 1690 ve 1691 yıllarında yeniden yapılmıştır. Kilise kesme taş ve tuğladan bazilika planında yapılmış olup, üç neflidir. Apsid kısmı üç bölümlü olarak dışarıya taşkındır. Kilisenin üzeri kırma çatı ile örtülmüş önüne kesme taştan çan kulesi eklenmiştir.
ST.POLYCARP ın yaşamını ve şehit oluşunun evrelerini tasvir eden freskler, geçen yüzyılın sonlarında İzmir de yaşamış olan genç Fransız sanatçısı, ressamı, ve mimarı RAYMOND PERE eseridir. ST.POLYCARP ın şehit oluşunu tasvir eden freskin sol tarafında yer alan, elleri bağlı figür PERE nin kendisidir. Yine kuzey nefinin yan duvarında yer alan Azize Anna ve Çocuk Meryem sahnesinde, kızı Marie Pere’yi çocuk Meryem olarak göstermiştir. 
Ayrıca kilisenin içinde Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten sonra ölümünde sarıldığı kefenin repredüksiyonun olması ile St. Policarp kilisesinin (st. Policarp ın )dünya Hırıstiyan aleminin sayılı din alimlerinden olması İzmir kilisenin değerini arttıran faktörlerdendir.

Bir yanıt yazın