24 Mayıs 2024
Kiliseler

HAVRA (SİNAGOG) – BERGAMA / İZMİR

Bu Sinagog, İzmir İli, Bergama İlçesi, İslamsaray Mahallesi Ziya Bey Caddesi (Üç Kemer Caddesi No:3) adresinde bulunmaktadır. Bina kuzey güney istikametinde olup, cephesi Kızılavluya bakmaktadır. Havranın büyük kemerli kapısı, yanlarda payeler ve üzeri profilli silmesinin olduğu ana girişi mevcuttur. Giriş üst kısmında tam ortada kitabesi yer alır. Dışı kesme taş andezit kaplamalı, içi moloz taş ve tuğla örgülüdür. 
Yapıdan günümüze sadece tonozlu bir bir giriş holü, sağında ve solunda hole açılan ikisi normal ancak ikisi dar dört kapı açıklığı ve üst kata çıkışı sağlayan merdiven kalmıştır. Yapının kuzey, güney ve batı tarafındaki uzantıları ve üst kat mekanlarının, Kınık Garajı’nın yapımı esnasında büyük ölçüde yıktırıldığı anlaşılmaktadır. 
Bu yapı 1950 ve 1960 lı yıllarda Bergama Sanat Orta Okulu olarak kullanılmıştır.1963 yılında şimdiki Bergama Meslek Lisesi binasına taşınmasıyla burası boşaltılmıştır.

Bir yanıt yazın