14 Temmuz 2024
Kiliseler

ERMENİ KİLİSESİ – TOMARZA / KAYSERİ

    19 yy. sonlarına doğru yapıldığı belirtilmektedir. Cumhuriyet Mahallesi çarşı içinde bulunmaktadır. Kilisenin ön cephesi yıkılmıştır. Bina karşılıklı dörder yuvarlak taş sütunlar üzerindeki yuvarlak kemerler ile üç nefe ayrılmıştır.  Orta nef, yan neflerden daha geniş olup, moloz taşlarla kaplıdır. Üzeri yuvarlak tonozludur. Apsisin üzeri yarım kubbelidir. Uzun duvarlarda dörder yuvarlak penceresi vardır. Pencereler ALTIN işlidir. Yer yer dökülmüş freskler, çeşitli motifler ile süslüdür. Üzeri beşik çatılı, çatı üstü de kademeli taşlarla kaplıdır.

Kayseri ili, Tomarza ilçe merkezinde bulunmaktadır. Bugünkü durumu :Sağlam durumda fakat,
duvarlarından taşlar sökülmüştür. Tarihi : 1835
Plan ve mimari özellikleri : Doğu-batı doğrultuda inşa edilmiş olan kilisenin narteksi yoktur.
İç mekan üçerden iki sıra halinde toplam altı taş sütunla bölünmüş üç nefli olarak düzenlenmiştir.
Orta nef diğerlerinden daha geniş tutulmuştur.
Sütunlar doğu-batı doğrultuda birbirlerine ve güney-kuzey doğrultuda duvarlara atılmış yuvarlak kemerleri taşımaktadır. Yan ve orta nef beşik tonozla örtülüdür. Ancak apsisin önündeki mekanın üst örtüsü çapraz tonozdur.
Çapraz tonozlu yüzeyde akantüs yaprakları, haç ve çeşitli figürlü tasvirler var. Ancak bezemeler solgun durumdadır. Apsis kemerinde ise Ermenice yazılar görülmektedir. Batı cephe bir üçgen alınlıkla bitirilmiş olup, alınlık yüzeyinde yonca biçimli bir pencere yer almaktadır. Her nefin önündeki apsis duvarlarında her hangi bir açıklık görülmez. Kuzey ve güney cephelerde dört alt, dört üst olmak üzere toplam sekiz pencere açıklığı görülmektedir. Dış cephede duvar ile çatı başlangıç noktasında kalın bir silme tüm cepheyi dolaşır. Duvar yüzeylerinden dışa taşırılmış plastırlar dikkati çeker.
Eserde taş süsleme yoktur. Bezemeler daha çok iç mekanda kemer ve duvar yüzeylerinde yer alır. Ağırlıklı olarak akantüs yaprağı şeklinde bitkisel fresko bezemeleri görülür. Apsis önündeki mekanın üst örtüsü olan çapraz tonozda ise haç ve figürlü kompozisyonlar dikkati çeker.
Düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.

İÇ MEKAN FOTOĞRAFLARI ALINTIDIR:
KAYNAK: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARI