22 Mayıs 2024
Kiliseler

GÜNYAMAÇ (PİREPÜT) KÖYÜ KİLİSESİ – HAFİK – SİVAS

Günyamaç köyü Hafik’e 3 km uzaklıkta olup köyün eski yerinden başka yeni köy yerleşimi oluşmuştur. Köyün 1800’lü yıllara kurulduğu tahmin edilmekte olup il kurulduğu yıllarda gayrimüslim vatandaşlarımızın da yaşadığı eski köy yerindeki kiliseden anlaşılmaktadır.

Köyün eski adı Pirepüt olan Günyamaç köyü bir zaman 100 hane büyüklüğüne ulaşmıştır. Ancak önce 1950 li yıllarda sonra da 1980 li yıllarda ekonomik yetersizlikler nedeniyle başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere göç vermiştir.

Kilisenin yapım yılı hakkında bilgi bulunamadı. Köyün ilk kilisesi olması yapım yılının 1800 tarihlerine dayanmakta olduğu sanılıyor. Kilise mevcut durumu yıkılmakta ve harap haldedir.

Kaynaklar : http://www.hafik.gov.tr/koyler