1 Mart 2024
KAYBOLAN TAŞ KÜLTÜRÜMÜZ

BİNEK TAŞI

   Binek taşı, at veya arabaya binmek için üstüne çıkılan yüksekçe taş. Genellikle 60-100 santim eninde yaklaşık 40 cm yüksekliğinde olan bu taşlar sayesinde at ve benzeri binek hayvanlarına rahat bir biniş sağlanıyordu. Kimilerinde bir veya birkaç basamak bulunur. Özgün olarak yapılanlar olduğu gibi antik dönemlerden kalma yapı elemanlarından dönüştürülmüş olanları da vardır. Vaktiyle bu taşlar cadde ve sokakların köşeleriyle saray, konak, ev, cami gibi yapıların önlerine konulurdu. Mimari olarak, sadaka taşları, Nişan taşı, Kıble taşı, Seng-i İbret (İbret taşı), Musalla Taşı, Yitik taşı ve Mola taşı gibi tek eser kategorisine dâhil edilirler.

    At ve at binmeye dair önemli unsurlardan biri olan binek taşı da atla ilgili diğer unsurlar, meslekler gibi günümüzde kaybolmaya ve unutulmaya yüz tutmuştur.

    Eskiden özellikle konakların önünde, at binmeyi kolaylaştıran, yarım metre yüksekliğinde bir taş bulunurdu ki, önemli bir işleve sahipti. Bugün artık ata çok fazla bir ihtiyacın kalmamış olması, bu taşların da kaybolmasına sebep olmuştur.

Fotoğraflar alıntıdır…