20 Mayıs 2024
Kaleler

TRABZON KALESİ – TRABZON

Kale, Ortahisar Mahallesi’nde Tabakhane ve Zağnos Vadileri arasında bulunmaktadır. Yazılı kaynaklarda kale surlarının en erken bölümünün M.Ö. 4. yüzyılda inşa edildiği ileri sürülmektedir.

Moloz taş malzeme ile inşa edilen sur duvarlarının bir kısmı günümüzde ayaktadır.

Kale surları Yukarı Hisar, Orta Hisar ve Aşağı Hisar olarak üç bölüme ayrılmıştır. Aşağı Hisar, güneyde Zağnos Köprüsü, kuzeyde deniz arasında yer almaktadır. Aşağı Hisar surları, Hadrian döneminde inşa edilen moloz limanı boyunca uzanmaktadır. Aşağı Hisarın doğusunda Pazar ve Mumhane, batıda Sotha ve kuzeyde Moloz kapıları yer almaktadır. Aşağı Hisar surlarının 1297-1330 yılları arasında Alexios döneminde yapılmaya başlandığı bilinmektedir. Orta Hisar, güneyden kuzeye uzanan dikdörtgen plana sahiptir. Orta Hisarın batısında Zindan, imaret ve Zağnos, doğusunda Tabakhane, güneydoğusunda Cuma kapıları yer almaktadır. Yazılı kaynaklara göre kentte, ilk olarak Orta Hisar bölgesinde yerleşim gerçekleşmiştir. Kentin en önemli yapılarının birçoğu bu alanda bulunmaktadır. Yukarı Hisar, kalenin en güneyde kalan bölümüdür. Yazılı kaynaklara göre Yukarı Hisar kentin akropolü görevini görmüştür. Yazılı kaynaklara göre surlar 527-565 yılları arasında Justinyen döneminde onarım görmüştür. Alanda saray kalıntısı olduğu söylenmektedir ve 13. yüzyıl öncesinde tarihlenmektedir. Yukarı Hisarın güneyinde kule, kuzeyinde Orta Hisara geçişi sağlayan iki kapı bulunmaktadır. Yazılı kaynaklara göre surların doğusunda Bizans kabartmaları ve onarım kitabesi bulunmaktadır.

KAYNAK: KARADENİZ KÜLTÜR ENVANTERİ