24 Haziran 2024
Kaleler

KEÇİ KALESİ – SELÇUK / İZMİR

İzmir ili Selçuk ilçesine 9 km. uzaklıktaki Alaman Dağında 300 m. yükseklikte bulunan bu kaleye çıkışın çok güç olmasından ötürü Keçi Kalesi ismi verilmiştir. Kızılhisar diye de anılan bu kale Menderes Ovasına hâkim bir noktada Sardes yolunu kontrol altında tutan bir gözetleme ve kontrol kalesi niteliğindedir. Tarihi kaynaklarda bu kalenin Helenistik dönemde, daha sonraki Roma ve Bizans dönemlerindeki ismine rastlanmamıştır. 

Kale Helenistik dönemde (MÖ.300-MS.20) yapılmış, daha sonra Roma, Bizans ve Selçuklular tarafından da kullanılmıştır. 

Kesme taştan dikdörtgen planlı olarak yapılan kalede yer yer moloz taş ve tuğla da kullanılmıştır. Duvar örgüsünde Bizans döneminde kireç harcı kullanılmıştır. Kale iç ve dış kale olmak üzere iki bölümden meydana gelmiştir. Giriş kapısının iki yanına dikdörtgen planlı kuleler yerleştirilmiştir. İç kalenin kuzeyinde depolar bulunmaktadır.
Kalenin, yazıt ve süsleme detayları olamadığından, ayrıca yazılı kaynaklarda bahsedilmediğinden kesin tarihlendirilmesi mümkün değildir. Latmos bölgesinde (Bafa Gölü çevresi) bulunan kaleler, gerek tüm yapı karakteriyle detay konstrüksiyonları açısından benzerlik göstermektedir. Böylece bu kalenin, 13.yy da, Laskarisler Dönemine tarihlenebilir. Kalenin Bizans ismi bilinmese de Kızılhisar dendiği bilinmektedir
…Kaleye çıkış, en kolay kuzey tarafından gerçekleşip, yer yer kireçtaşı bloklardan yapılmış Ortaçağdan kalma bir yol takip ederek bir saat kadar sürer. Keçi Kalesinin kuzey tarafında bulunan Hellenistik Kaleye giden yol üzerinde Hellenistik bir sarnıç yer almaktadır.
[Kaynak : EFES Rehberi, İstanbul-2000, Ege Yay., s.236].