EĞİRDİR KALESİ – ISPARTA

Günümüzdeki kalenin büyük bölümünün Bizans Dönemi’nde yapıldığı kale duvarlarının malzeme ve tekniğine bakarak söylemek mümkündür. Kale önceden Eğirdir Gölü kenarında iken, sonradan göl kenarının doldurulması nedeniyle kıyıdan içeride kalmıştır. Hükümet meydanına bakan bazı burçları halen ayaktadır. Kale iç ve dış olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Beylikler Dönemi’nde ve Osmanlı Dönemi’nde onarım gördüğü anlaşılan kalenin bir onarım kitabesi bulunmaktadır. Kitabe kalenin 1307 yılında Feleküddin Dündar Bey tarafından onarılmasına dairdir. Kale, Timur’un Eğirdir’i zaptı sırasında hasar görmüştür.

Eğirdir Kalesi, Isparta ilinin Eğirdir ilçesinde yer alan bir kaledir.

Tarihi

  Kalenin hangi tarihte inşa edildiğine dair bir belge yoksa da Eğirdir belediyesi kalenin Lidya devleti zamanından beri mevcut olduğu görüşündedir. Ancak kalede kullanılan malzemeden anlaşıldığı kadarıyla bugünkü haline Roma İmparatorluğu veya Bizans İmparatorluğu döneminde gelmiştir. Kalede yer alan 1307 yılında yazılmış olan bir kitabede kalenin Hamitoğulları Beyliği kurucusu Dündar Bey tarafından onarıldığını belirtmektedir. Hamitoğulları Beyliği 1391 yılında sona erdi. 1402 yılında Eğirdir’i alan Timur kalenin bir bölümünü yıktırdı. Kent 1425 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girdi ve Osmanlılar kalede küçük bir garnizon oluşturdular.

Teknik ayrıntılar

Kale dağ yönünden değil, göl yönünden gelecek tehlikelere karşı inşa edilmiştir. Bu sebepten kuzey, güney ve doğusu göle hakim durumdadır. Buna karşılık yüksek bir kale değildir ve çevreye göre 10-15 metre yüksekliktedir. Giriş kuzeydendir. Kalenin eski halinde ne kadar geniş olduğu belirsizdir . Çünkü kale yakın çevresi (özellikle kuzeyi) yerleşim alanı olmuştur. Şu anda kale diye anılan bölüm sadece iç kalenin bir bölümüdür

KAYNAK: VİKİPEDİ