ESNAFŞEYH CAMİİ HAZİRESİ – İZMİR

Adres: Uğur Mahallesi 442 Sokak No:56 Konak / İZMİR

İzmir Konak’ta, işyerlerinin yoğun olduğu bir mahallede bulunur. Tromplu yayvan bir kubbeyle örtülüdür. 
Kitabesi bulunmayan bu caminin giriş kapısının solunda duvarda kitabesi olmayan bir çeşmenin haznesi bulunmaktadır. Avlusundaki küçük mezarlığı ile dikkat çeken Kemeraltı’ndaki nadir camilerdendir. Mezarlıkta okunabilen en eski mezar taşı, 1736 tarihini taşımaktadır. 1807 tarihli bir başka mezar taşı ise İzmir eski valilerinden Hacı İsmail Paşa’ya aittir. Camiyi yaptıran kişi ve yapım tarihi hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşılamamıştır. Caminin haziresi perişan bir haldedir. Ne yazık ki çoğu mezarların kime ait olduğu bilinmemektedir.