20 Mayıs 2024
Hazireler

EMİR SULTAN CAMİ HAZİRESİ – BERGAMA / İZMİR

İzmir ili Bergama ilçesi Turabey  (Hoca Sinan ) mahallesinin  üç kemer köprüsüne giden cadde üzerindedir. Kapısı üstündeki kitabesinde yazıldığı gibi, (Uzun müddet harap kalmış olan bu cami, Bani Emir Sultan ın şefaatine mahzar olmak için Bergama Voyvodası Mustafa Ağa tarafından 1246/(1831) tarihinde yaptırılmıştır . İlk caminin , Yıldırım Beyazıt zamanında Emir Sultan tarafından inşa ettirilmiş olduğu anlaşılmaktadır.  Moloz taş ve kireç harçla yapılmış olan duvarları üstünde ahşap bir çatı bulunuyordu. Küçük tahta çubuklarla işlenmiş olan tavanın göbeği kavisli hatlarla hendesi bir şekilde süslenmişti. Mahfeli de ahşap parmaklıklar çevreliyordu. 18 m. yüksekliğinde olan minaresi, taş işçiliğinin güzel bir eseridir. Bu minarenin ilk cami ile birlikte yapılmış olduğu kabul olunmaktadır. Bugün yalnız minaresi ayaktadır. Cami harap olduğundan 1943 tarihinde Vakıflar İdaresi tarafından yıktırılmıştır. Cami avlusundaki mezarlıktan müzeye kaldırılmış olan bir mermer lahit, barok devrinin en güzel işçiliğini taşımaktadır.1170/(1757) tarihli olan bu mezar, Abdül Fettah kızı Hafize’yi aittir.
Kaynakça: Bergama Tarihinde Türk İslam Eserleri –Osman Bayatlı (Bergama Belediyesi Kültür Yayınları

Not:2014 yılında cami vakıflar tarafından restore edilmiştir.