23 Haziran 2024
Hazireler

ASLANLI (ARSLANCI ) CAMİ HAZİRESİ – BERGAMA / İZMİR

İzmir in Bergama ilçesi Atmaca mahallesinde bulunan cami Osmanlı dönemi olup 18. Yüzyıl da yapılmıştır.
Yapı kare planlı, kırma çatılı harimi ile kuzeyinde bir son cemaat yeri olan, dikdörtgen kaide üzerinde yuvarlak gövdeli bir minaresi vardır. Yapı malzemesi olarak; kaba yontu taş, düzgün kesme taş ve tuğla kullanılmıştır. Yapı çeşitli onarımlar geçirmiştir.
Yapının kuzeyinde son cemaat giriş kapısı üstünde bir onarım kitabesi vardır. O. Bayatlı yapıyı ARSLANCIZADE nin yeniden yaptırdığını: SOFUZADE HACI AHMET in de H 1070 / M 1660 tarihinde onarttığı belirtilmektedir. Ancak kitabede caminin ilk yapım tarihi görülmemektedir. Caminin güney doğusunda doğu – batı istikametinde bir tonoz bulunmaktadır. Tonoz harap haldedir.
Küçük bir haziresi vardır Bu hazire ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Oldukça eski olan bu hazirede kimlerin yattığı bilinmemekle birlikte camiyi yaptıranlarla ilgili olduğu sanılmaktadır.