18 Temmuz 2024
Hazireler

SEYYİD BURHANETTİN HAZRETLERİ MEZARLIĞI’NDAKİ MEZAR TAŞLARI – KAYSERİ

    Tarihi Seyyid Burhanettin Hazretleri Mezarlığı’ndaki mezar taşlarının envanteri çıkarılmaya başlandı. Çalışmalar kapsamında 800 yıllık Selçuklu sandukasına rastlandı.

Mevlana Hazretleri’nin hocası Seyyid Burhanettin Hazretleri’nin türbesini de barındıran Seyyid Burhanettin Hazretleri Mezarlığı, Kayseri’nin bilinen en eski mezarlığı. Buraya uzun zamandır defin işlemi yapılmıyor. Mezarlıkta 13, 14 ve 15. yüzyıl ve hatta geç Osmanlı dönemine ait çok özel mezar taşları bulunuyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ortak bir çalışma başlattı. Bu kapsamda tarihi mezarlıktaki insan müdahalesi ve doğal sebeplerle tahrip olan mezar taşları kayıt altına alınacak. Gün yüzündeki mezarların tarihi özellikleri belgelenecek. ERÜ Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi ve gönüllü öğrenciler çalışmaya başladı.

   Mezar taşlarının o ülkenin tapu senedi olduğunu belirten ERÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aslı Sağıroğlu Aslan, mezar taşlarının öncelikle insan eliyle ve doğal şartlara bağlı olarak gün geçtikçe tahrip olduğunu anlattı. Mezar taşlarının sanatsal olarak ve geçmişe ışık tutması açısından özel eserler olduğunu vurgulayan Aslan, “ERÜ Sanat Tarihi bölümü olarak gönüllü öğrencilerimle birlikte buradaki tarihi mezar taşlarını belgelemeye çalışıyoruz. Adeta ülkemizin tapu senetleri olan mezarların envanter kaydını tutarak her birinin rölöve çalışmasını yapıyoruz. Çünkü gün geçtikçe hepsi yok olmuş durumda” dedi.

  Ömrünün son yıllarını Kayseri’de geçiren Mevlana Celaleddin Rumi’nin hocası Seyyid Burhaneddin hazretlerinin türbesi bugün Kayseri’de en çok ziyaret edilen türbelerin başında gelmektedir.

  Ahmet Eflaki’nin “Ariflerin Menkıbeleri” isimli eserinde asıl isminin Hüseyin olup, 1165 yılında Özbekistan’ın Tirmiz kentinde doğduğu ifade edilmektedir. Mevlana Celalleddin Rumi’nin hocasıdır. 9 yıl boyunca Konya’da Mevlana’nın hocalığını yapmış ve Konya’ya geçmeden önce 2 ay Kayseri’de kalmıştır.

  Seyyid Burhaneddin Mevlana’nın eğitimden sonra Kayseri’ye dönmüş ve ölümüne kadar 9 yıl burada yaşamıştır. Ölümüne yakın Kayseri Moğollar tarafından işgal edilip, yağmalanmıştır. Kayseri’nin Moğol ordusu tarafından işgal ve talanı esnasında Mevlana’nın hocası Seyyid Burhaneddin, tüm olayların tanığı olmuştur. Seyyid Burhaneddin 1244 yılında vefat etmiştir.

Seyyid Burhaneddin’in türbesi Talas Caddesi üzerinde kendi adıyla anılan büyük mezarlığın içinde bulunmaktadır. Seyyid Burhaneddin’in türbesi, Ankara Valisi Abidin Paşa’nın yardımı ile Kayseri Mutasarrıfı Mehmet Nazım Paşa tarafından 1892 yılında yaptırılmıştır. 

   Seyyid Burhaneddin türbesi içerisinde, kubbe altında yarım silindir şeklinde Seyyid Burhaneddin’in sandukası bulunmaktadır. Sandukanın başında Mevlevi şeyhlerinden Kayserili Ahmed Remzi Dede’nin Seyyid hakkında yazmış olduğu (Ayine-i Seyyid-i sırdan) başlıklı manzum eseri bulunmaktadır. Türbenin içerisinde Hz.Peygamber’in torunlarından 1414 yılında Kayseri’de ölen Seyyid Zeynelabidin’in mezarı da bulunmaktadır.

  Türbe girişinin solunda Mevlevi mezar taşları bulunmaktadır. Bunların arasında Kayseri Mevlevi Şeyhi Süleyman Turâbi (1835), şeyhin oğlu Hacı Remzi Efendi (1865), Ahmet Remzi Efendi’nin oğlu Süleyman Ataullah’ın (1904) ve Ahmet Remzi Dede’nin (1944) mezarı bulunmaktadır.

  Türbenin etrafında sonraki dönemlerde yapılan türbedar odaları vardır. Türbenin yönetimi 1981 yılından itibaren Kayseri Müze Müdürlüğü’ne devredilmiştir.