14 Temmuz 2024
Hanlar

SELVİLİ HAN – İZMİR

    İzmir Fevzi Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bu hanın, bulvarın açılması sırasında büyük bir bölümü yıkılmıştır. Günümüze yalnızca güneybatı kanadından çok az bir bölüm gelebilmiştir. Hanın kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi ile ilgili bilgilere arşiv kaynaklarında da rastlanmamıştır. Bununla beraber XVIII. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. 
    Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivindeki planlara dayanılarak hanın ortasında bir avlu olduğu, ikinci katının simetrik bir düzen göstermediği anlaşılmaktadır. Güneybatı cephesinin ortasındaki bir kapıdan içerisine girilen hanın kapısından tonozlu bir koridora, oradan da avluya geçilmektedir. 
    Günümüze gelebilen mekânlardan güneydoğu kanadındaki bir sivri beşik tonozlu, diğeri de kare mekânlı kubbeli, bunun dışında kalan üçüncü mekânın ise sivri tonozlu olduğu görülmektedir. Avluyu çevreleyen diğer mekânların ise pandantifli kubbelerle örtülü olduğu sanılmaktadır. Han bugün orijinalliğinden büyük ölçüde uzaklaşmış durumdadır.