18 Temmuz 2024
Hanlar

MUSEVİT HANI – İZMİR

MUSEVİT HANI – İZMİR

İzmir Kemeraltı Ahmet Ağa Mahallesi, 876 ve 903. Sokaklar arasında bulunan bu hanın da kitabesi günümüze gelememiştir. Kaynaklarda onunla ilgili bir bilgiye de rastlanmamıştır. Bununla beraber mimari yapısından XIX. yüzyılın başlarında yapıldığı sanılmaktadır.

Han düzgün kesme taş, kaba yontma taş ve tuğla kullanılarak dikdörtgen planlı ve iki katlı olarak yapılmıştır. Günümüzde hanın kuzey ve güney cepheleri yapılarla kapatılmıştır. Koridorun her iki yanında odalar sıralanmıştır. Koridor ile odalar arasındaki kot farkından ötürü meydana gelen duvara pencereler açılmıştır. Bunlar düz atkılı, dikdörtgen söveli ve demir şebekeli pencerelerdir. Yapının doğu cephesinde bulunan giriş kapısı taş söveli ve dikdörtgen planlıdır. Bunun üst kısmına da iki pencere açılmıştır.

Yapının 876. Sokağa bakan batı cephesi üçgen şeklinde bir alınlıkla dışa açılmıştır. Bu bölüm dışında hanın diğer cepheleri tamamen orijinalliğinden uzaklaşmıştır. Bu da gösteriyor ki hanın doğu ve batı cephesindeki girişler üçgen alınlıklı idi. Yapının içerisindeki, doğu-batı yönünde uzanan beşik tonozlu koridor daha sonraki yıllarda iki katlı bir duruma getirilmiştir. Koridorun kuzey yan kanadında beş, güney yan kanadında yine beş olmak üzere toplam on mekân bulunuyordu. Ancak günümüzde kuzey sıradaki mekânların doğu ucundaki ikisi ile batı ucundaki ikinci dükkânın kapı ve pencereleri örülmüştür. Batı ucundaki iki dükkân arasındaki duvar da ortadan kaldırılarak tek mekâna dönüştürülmüştür. Koridorun güney duvarının batı ucundaki ahşap bir merdivenle sonradan buraya yapılan ikinci kata çıkılmaktadır. İkinci katta koridorun bir kenarına dokuz mekân eklenmiştir. Bunların da üzeri beşik tonozlarla örtülmüştür.
u

Bir yanıt yazın