20 Haziran 2024
Hanlar

KADIOĞLU HANI – İZMİR

    İzmir Hoca Hasan Mahallesinde, 1327. Sokakta bulunan bu hanın kuzeybatısında Büyük Vezir Hanı, güneydoğusunda da Karaosmanoğlu Hanı ile Büyük Kuzuoğlu Hanı bulunuyordu. Hanın kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Yapı üslubundan ve diğer hanlarla benzerliklerinden ötürü XIX. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Aydın Vilayet Salnamesinde (1890–1891) de ismi geçmektedir. 
    Hanın yapımında düzgün kesme taş, moloz taş ve tuğla kullanılmıştır. Hanın Fevzi Paşa Bulvarına yönelik güneydoğu cephesinde, ikinci katta düz lentolu dört pencere bulunmaktadır. Alt katta ise iki dükkân ve hanın giriş kapısı vardır. Ancak bu mekânlar değişik zamanlarda yapılan onarımlarla özelliğini büyük ölçüde yitirmiştir. 
    Kadıoğlu Hanının Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü arşivinde plan ve kesitleri bulunmaktadır. Buna dayanılarak hanın kuzeybatı cephesi, kuzeydoğu-güneybatı yönünde bir kırılma ile batıya doğru L şeklinde devam ettiği sanılmaktadır