14 Temmuz 2024
Hanlar

CAMBAZ HANI – İZMİR

CAMBAZ HANI – İZMİR

İzmir Kemeraltı, 863 ve 864. Sokakların kesiştiği noktada bulunan bu hanın kitabesi günümüze gelememiştir. Arşiv belgelerinde de onunla ilgili bilgiye rastlanmamıştır. Günümüzde bu hanın bulunduğu yer İç Liman bölgesi içerisinde kalmış, içerisi 1830–1835 yıllarında tamamen doldurulmuştur. Bununla beraber yapının XIX. yüzyılın başlarında yapıldığı sanılmaktadır. 

Han düzgün kesme taş, kaba yontma taş ve tuğladan yapılmıştır. Ortasında dikdörtgen bir koridor olan hanın iki yanında odalar sıralanmıştır. Hanın tam bir dikdörtgen olmayıp iki uzun kenarının dışarıya doğru açıldığı da görülmektedir. Burada koridor beşik tonozla, yan mekânlar da kırma çatılarla örtülmüştür. Günümüzde hanın kuzey yönü yeni yapılmış bir han ile kapatılmış, doğu cephesinde de yalnızca bir kapı ile bu kapının yanında üç, güney yanında da iki pencere açıklığı görülmektedir. 

Hanın içerisine kuzey cephesinin ortasında bulunan yuvarlak kemerli bir kapıdan girilmektedir. Koridorun kuzey ucunda iki küçük mekân yer almaktadır. Bu mekânların üzeri de koridora doğru çıkıntı yapan ahşap bir balkon şeklindedir. Koridorun çevresinde bazıları devrilmiş olan on yedi sütun bulunmaktadır. Bunun arkasındaki dükkânlardan pek az bir kalıntı günümüze gelebilmiştir.

Bir yanıt yazın