23 Mayıs 2024
Hamamlar

SULTAN HAMAMI – MANİSA

Sultan Hamamı, inşa kitabesine göre I. Süleyman tarafından H.945/M.1538 yılında, annesi Ayşe Hafsa Sultan adına yaptırılmıştır.

I. Süleyman, tahta çıkan onuncu Osmanlı padişahıdır. 1495 yılında, babası I. Selim’in sancakbeyi olarak görev yaptığı Trabzon’da doğmuştur. 1513 yılında annesi, kız kardeşi, hocası, lalası ve yanında büyük bir hizmetli grubuyla birlikte Manisa’ya sancakbeyi olarak gönderilmiştir. 1520 yılında tahta çıkan I. Süleyman, kırk altı yıllık saltanatı boyunca pek çok sefere çıkmış ve büyük zaferler kazanmıştır. 1566 yılındaki vefatından sonra İstanbul’da inşa ettirdiği külliyede defnedilmiştir.

Sultan Hamamı bir çifte hamamdır. Kadınlar ve erkekler kısımları simetrik şekilde tasarlanmış olan yapı, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Kadınlar kısmı kuzeyde, erkekler kısmı ise güneydedir. Soyunmalık mekânları, kare planlı ve büyük birer kubbeyle örtülü hacimlerdir. Ilıklık mekânları da kubbeli birimlerden oluşmaktadır. Yıkanma işleminin gerçekleştirildiği sıcaklık mekânları ise yıldızvari sıcaklıklı tip olarak adlandırılan tarzdadır. Hem kadınlar hem de erkekler sıcaklığında, ortada birer eyvanile iki yanında birer halvet hücresine yer verilmiştir. Mekânların gerisinde ise beşik tonozla örtülü bir su deposu bulunmaktadır. Yapının beden duvarları taş ve tuğla ile almaşık düzende örülmüştür.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI