22 Mayıs 2024
Hamamlar

SÜLEYMAN BEY HAMAMI – KARAMAN

Karaman oğlu Halil Bey oğlu Süleyman Bey tarafından yaptırılan hamamın inşa tarihi bilinmemektedir. Köşelerdeki ve duvar önlerindeki yüzeysel kemerlerle sekizgene çevrilen mekanın üzeri büyük bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbe üzerinde bir ışık tepeliği bulunurken, altında bugün muhtes bir havuz bulunmaktadır. Zemin ve sekiler taş kaplama olup, kuzey duvarda iki, batı duvarda bir duvar nişi bulunmaktadır. Kubbeler ise sıralı moloz taş örtülü olup üzeri sıvanmıştır. Eski kaynaklara göre hamamın süslü bir şadırvanı bulunduğu, ve soyunmalık duvarlarında geç dönem kalem işlerinin varlığı bilinmektedir. Ama günümüze kadar gelememiştir.

Süleyman Paşa Hamamı Süleyman Paşa tarafından Mevlana’nın annesinin zaviyesine gelir olarak vakfedilen ve 14.yy da yaptırılan hamam, kaba yönü taşlarla kaplanmış ve büyük sağır kubbe kasnaksız olarak kübik altyapı üzerine oturtulmuştur. Günümüzde mülkiyeti özel olan yapının hamam olarak kullanımına devam edilmektedir.

KAYNAK: KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ TANITIM LEVHASI