30 Mayıs 2024
Hamamlar

GEDİK AHMET PAŞA (İMARET) HAMAMI – AFYONKARAHİSAR

İmaret (Gedik Ahmet Paşa) hamamı; Afyonkarahisar merkez ilçe Kahil Mahallesi Kurtuluş Caddesi No: 4 bulunmaktadır

ERKEKLER BÖLÜMÜ: Kuzeydeki caddeyle paraleldir. Caddeye açılan girişlidir. Soyunmalık: Kare planlı, tek kubbeli doğu ve kuzeye taşkın bir yapıdır. Gövde duvarları iki basamaklı olarak yapılmıştır. Üst kuruluşu, iki kat onikigen kasnaklıdır. Üst kasnak daha küçüktür. Kasnak üstünde Oniki yüzlü külah içteki kubbeyi örter ve aydınlık fenerlidir. Kubbe, köşelerde pandantifli silme sivri kemere oturur. Soyunmalık yerleri odacıklara bölünmüş ve sonradan yapılma iki katlıdır. Ortada fıskiyeli bir havuzu güney duvarında stalaktitli bir niş vardır. Ilıklığa kemerli bir kapı ile geçilir. Ilıklıkta üçgenlerle bağlantılı orta kubbe ve solunda küçük kubbeli bir eyvan ile sağında aynalı tonozlu hela kısmı vardır. Buradan sıcaklığa geçilir, ortada kare planlı göbek taşı iki yanda eyvan vardır. Orta bölüm üstünde üçgenlerle geçilen kubbe vardır ve dışarıdan onikigen kasnağa oturmaktadır. Yanlarda ise tonoz örtü olup sağdakinde sekizgen kasnaklı küçük bir orta kubbe vardır. Yıkanmak için her iki yanda duvar boyunca seki ve bir yanda üç ötekinde iki kurna bulunur. Buradan batıya iki kapı ile cehennemliğe doğuya bir kapı ile yıkanma yerine geçilir. Cehennemliklerden birinde su kontrol penceresi ile bir kurna ve seki, diğerinde seki ve iki kurna, doğudaki odada bir kurna ve seki bulunur.

KADINLAR BÖLÜMÜ: Soyunmalığın güney duvarı taşkındır ve güney doğu köşesi kesiktir. Doğuda bir penceresi, güneyde ise girişi vardır. Pencere kilit taşı çıkıntılı Bursa kemerli olup taş sövelidir ve demir parmaklıklıdır. Kapıdan üç basamaklı merdivenle inilerek girilir. Basık kemerli taş söveli iki kanatlı ahşap kapıdır. Kapı üstünde kare çerçeveli yazıt boşluğu olan bir kesme taş ile bunun ve öteki pencere üzerinde yuvarlak taş kalıp kafesli pencere vardır. Gövde duvarı, erkekler bölümünün ikinci yüksekliğinde kesilmiştir ve iki kasnak bu yüksekliğe konulmuştur. Kasnaklar içten tromplara oturan kubbeyi taşırlar. İki kasnakta sekizgen olup üsttekinin köşeleri çapraz oturmaktadır. Kasnak üstü sekizgen külahtır. Bir kapı ile aynalı tonozlu ılıklığa oradan da bir kapı ile sıcaklığa geçilir. Ilıklıktan sola bir kapı ile yine aynalı tonozlu helâ yerine geçilir. Solda ise iki göz temizlenme yeri vardır. Sıcaklık ve cehennemlik yan yana üçer kubbeli iki bölümdür. Sıcaklık orta kubbe köşelerde çift üçgen bingiye oturur. Duvarlarda kireç kabartma dal ve yaprak desenleri vardır. Sol eyvandan doğuya bir kapıyla küçük bir yıkanma odasına girilir. Cehennemlikte yan odalarda ikişer kurna ve birer niş, orta eyvanda bir kurna ve iki niş vardır. Duvarlar kabartma ile süslüdür. Su deposu ve külhan yapıyı batı yöne keser. Kubbeler kasnağa otururlar. Kubbe üzerleri ve Öteki düzlük örtü betonla şaplanmıştır. Kubbelerde ışıklık için cam fanuslar kullanılmıştır. Camiye gelir kaynağı olduğu için her zaman bakımlı tutulmuştur. Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1965 yılında son olarak onarılmıştır.

KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI